Condiții generale de vânzare

- Versiunea în vigoare la 18 octombrie 2023 -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, societate de drept andorran sub forma de societat limitada unipersonal cu un capital de 1.000.000 de euro, înregistrată în registrul comerțului și societăților din Andorra sub numărul 16339, având numărul de TVA intracomunitar RO36571660, cu sediul social situat în C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Principatul Andorra), email: cm(a)maxityre.com, telefon: +376 810 888, (denumită în continuare "Vânzătorul") are ca principală activitate vânzarea de anvelope și produse asociate prin intermediul site-ului de internet maxityre.ro (denumit în continuare "Site-ul").

Prezentele condiții generale de vânzare sunt destinate să reglementeze, fără restricții, toate vânzările de produse și servicii către orice client, persoană fizică sau juridică, fie că este consumator, non-profesionist sau profesionist (denumit în continuare "Clientul"), care a efectuat o achiziție pe Site și să definească relațiile contractuale între Vânzător și Client.

1. DEFINIȚII

Toate substantivele comune care încep cu literă mare în acest document au definiția atribuită în prezentul articol.

 • Acuz de Primire desemnează e-mailul de răspuns transmis de Vânzător Cumpărătorului în urma validării Comenzii de către Cumpărător și care conține rezumatul Comenzii, condițiile generale de vânzare aplicabile și Factura corespunzătoare.
 • Bon de Comandă desemnează rezumatul Produselor selectate de Cumpărător și supuse validării acestuia pe Site pentru finalizarea Comenzii.
 • Bon de Livrare desemnează documentul înmânat Cumpărătorului de către Transportator la livrarea Comenzii, contra semnăturii Cumpărătorului atestând livrarea Comenzii precum și starea perfectă a Produsului sau Produselor respective și absența anomaliilor.
 • Condiții generale de vânzare desemnează prezentele condiții generale de vânzare ale Vânzătorului la care Cumpărătorul trebuie să adere pentru a efectua Comanda sa.
 • Client desemnează orice individ sau societate care acționează în calitate de Consumator, Non-Profesionist sau Profesionist accesând Site-ul în vederea realizării unei Comenzi.
 • Comandă desemnează Produsul sau Produsele comandate de Cumpărător pentru fiecare circumstanță de cumpărare pe Site.
 • Consumator desemnează un Client, persoană fizică, care acționează în scopuri care nu intră în cadrul activității sale comerciale, industriale, artizanale, liberale sau agricole.
 • Contract desemnează ansamblul documentelor contractuale care definesc drepturile și obligațiile Părților pentru orice Vânzare, vizate la Articolul 15.
 • Data Livrării desemnează data livrării efective a Comenzii la Cumpărător indicată pe Bonul de Livrare.
 • Termen de Livrare desemnează termenul maxim vizat la Articolul 8.2 la care Vânzătorul se angajează să livreze Comanda la Cumpărător.
 • Termen de retragere desemnează termenul vizat la Articolul 9.
 • Factură desemnează factura trimisă Cumpărătorului prin intermediul Acuzului de Primire.
 • Forță Majoră desemnează cazul în care un eveniment scăpat de sub controlul debitorului, care nu putea fi prevăzut în mod rezonabil la încheierea Contractului și a cărui efecte nu pot fi evitate prin măsuri adecvate, împiedică executarea obligației sale de către debitor.
 • Furnizor desemnează o terță parte la Contract care deține Produsul sau Produsele Comenzii Cumpărătorului.
 • Livrare desemnează transferul către Cumpărător a posesiei fizice sau a controlului Produsului sau Produselor.
 • Non-Profesionist desemnează un Client, persoană juridică, care nu acționează în scopuri profesionale (cf. definiția de Profesionist de mai jos).
 • Ofertă de Produs desemnează oferta publicată sub responsabilitatea Vânzătorului pe unul dintre suporturile sale, și anume pe Site-ul său, dedicată vânzării unui Produs anume și incluzând în special fotografia precum și caracteristicile și prețul Produsului.
 • Parte(i) desemnează, la singular, Cumpărătorul sau Vânzătorul luat individual și, la plural, Cumpărătorul și Vânzătorul luați colectiv.
 • Preț desemnează prețul total vizat la Articolul 5 pe care Cumpărătorul se angajează să-l plătească în schimbul Comenzii.
 • Produs(e) desemnează produsele pneumatice sau asociate (jante, lanțuri, etc…) propuse la vânzare de Vânzător pe Site.
 • Profesionist desemnează un Client, persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care acționează în scopuri care intră în cadrul activității sale comerciale, industriale, artizanale, liberale sau agricole, inclusiv atunci când acționează în numele sau pentru contul unui alt profesionist.
 • Site desemnează site-ul internet al Vânzătorului accesibil la adresa URL maxityre.ro.
 • Titularul Dreptului de Retragere desemnează persoana vizată la Articolul 9.
 • Transportator desemnează societatea de transport aleasă de Furnizor sau de Vânzător pentru acheminarea și Livrarea Comenzii la adresa declarată de Cumpărător.
 • Vânzător desemnează persoana vizată în Preambul.
 • Vânzare desemnează operațiunea juridică încheiată între Vânzător și Cumpărător prin care primul se obligă să livreze Comanda și al doilea să plătească Prețul.

2. OBIECT ȘI ACCEPTARE

Condițiile generale de vânzare au scopul de a reglementa, fără restricții, ansamblul Vânzărilor încheiate prin intermediul Site-ului Vânzătorului și de a defini raporturile contractuale între Vânzător și Client referitoare la fiecare Comandă.

Condițiile generale de vânzare prevalează și se substituie tuturor altor posibile acorduri, angajamente, declarații, promisiuni, intenții, documentații sau informații intervenite anterior între Părți referitor la Comandă.

Validarea oricărei Comenzi de către un Client este strict subordonată acceptării prealabile, fără restricții sau rezerve, a întregului conținut al termenilor și condițiilor Condițiilor generale de vânzare concomitent în vigoare pe Site, acceptare care se manifestă prin bifarea cu un clic de mouse a căsuței situate în stânga mențiunii « Am citit și accept CGV și Politica de Confidențialitate. ». Această etapă intervine după ce Clientul a avut posibilitatea de a verifica detaliul Comenzii sale și Prețul total și de a corecta eventualele erori înainte de a confirma aceasta pentru a-și exprima acceptarea definitivă.

Condițiile generale de vânzare sunt accesibile pe Site și sunt transmise Clientului pe un suport durabil în atașamentul Acuzării de Primire.

Contractul este considerat încheiat între Părți de la emiterea Acuzării de Primire de către Vânzător.

Vânzătorul asigură păstrarea în scris a Contractului care constată Contractul de la încheierea acestuia și pe o durată de zece ani de la Livrarea Comenzii. Clientul poate accesa Contractul arhivat printr-o simplă cerere adresată Vânzătorului (https://www.maxityre.ro/contact).

Clientul este informat că încheierea Contractului comportă pentru acesta subscrierea obligației de plată a Prețului în beneficiul Vânzătorului.

3. PRODUSE

3.1 CARACTERISTICILE PRODUSELOR

Caracteristicile esențiale și prețul Produselor sunt indicate în fiecare Ofertă de Produs publicată pe Site. Aceste elemente constituie informații contractuale care angajează Vânzătorul în cazul încheierii Contractului cu Clientul și sub rezerva disponibilității în stoc a Produselor respective.

Fiecare anvelopă este marcată pe flanc cu numărul DOT compus în următorul mod:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT : Department Of Transportation
 • B9 : Codul fabricii unde a fost fabricată anvelopa
 • 4W : Cod dimensional specific producătorului
 • HWNX : Cod opțional specific fabricantului
 • 3903 : data fabricației anvelopei corespunzând săptămânii a 39-a din anul 2003.

4. COMANDĂ

4.1 ACCES LA SITE

Site-ul public este pus la dispoziția oricărui vizitator, tot anul, 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi, cu excepția întreruperilor necesare pentru operațiunile tehnice de întreținere, de mentenanță și de actualizare pe care Vânzătorul le consideră oportune de efectuat și de orice defecțiune tehnică independentă de voința Vânzătorului.

Toate costurile suportate de Client pentru a asigura propriul acces la Site rămân în întregime la sarcina acestuia, inclusiv costul echipamentului său informatic, abonamentul la internet și orice software.

4.2 SELECȚIA PRODUSULUI SAU PRODUSELOR

Clientul recunoaște și acceptă că căutarea și selecția produsului sau produselor de către Client se face sub întreaga și unica sa responsabilitate.

Pentru a facilita căutările Clientului, Vânzătorul pune la dispoziția Clientului pe Site-ul său (i) o bară de căutare în care Clientul poate introduce liber cuvinte-cheie și (ii) un instrument de căutare bazat pe diverse caracteristici ale Produselor vizate de lista de opțiuni. Funcționarea corectă, interesul, exhaustivitatea și relevanța acestor instrumente nu sunt garantate de Vânzător.

Clientului îi revine sarcina de a lua cunoștință de întreaga Ofertă de Produse propuse de Vânzător pe Site-ul său și de a efectua cercetările necesare asupra modelului selectat și asupra concurenței pentru a evalua relevanța, interesul și adecvarea Ofertei de Produse la nevoile sale.

Vânzătorul furnizează cu titlu informativ:

 • datele TECDOC despre legătura dintre vehicul și piese;
 • datele BMF despre legătura dintre vehicul, anvelope și jante;
 • datele constructorilor despre legătura dintre vehicule și lanțuri;
 • datele despre compatibilitatea dintre vehicule și produse.

Vânzătorul nu garantează în niciun caz relevanța, exactitatea sau exhaustivitatea acestor date care sunt furnizate doar cu titlu pur indicativ pentru a facilita căutarea produsului. Clientului îi revine sarcina de a verifica că Produsele selectate se adaptează și corespund vehiculului său.

Clientul este invitat în mod specific să consulte opiniile precum și anvelopele similare propuse sub Oferta de Produse pentru a evalua dacă Produsul vizualizat este susceptibil să satisfacă nevoile sale.

Selectarea unui Produs se execută făcând clic pe funcția "Adaugă în coș" după ce a selectat cantitatea necesară.

Această operațiune are doar efectul de a include Produsul selectat în coșul Clientului și nu generează nicio obligație de cumpărare la acest stadiu.

Odată ce Clientul consideră că selecția cumpărăturilor sale este finalizată, trebuie doar să acceseze secțiunea "Coș" pentru a verifica buna selecție a Produselor și a cantităților și pentru a lua cunoștință de Prețul total asociat Comenzii sale.

Înainte de validarea definitivă a Comenzii, Clientul poate modifica coșul său în orice moment și are posibilitatea de a verifica detaliul Comenzii sale și Prețul său total și de a corecta eventualele erori înainte de a confirma aceasta pentru a-și exprima acceptarea definitivă.

4.3 CREAREA ȘI UTILIZAREA CONTULUI CLIENT

Pentru a finaliza Comanda sa, Clientul trebuie să-și creeze contul personal (dacă acest lucru nu a fost deja realizat la o Comandă anterioară). În acest scop, Consumatorul și Non-Profesionistul trebuie să furnizeze o adresă de e-mail validă și să configureze o parolă, precum și să declare identitatea lor, numărul de telefon și adresa. Profesionistul creează la rândul său un "cont profesional" furnizând o adresă de e-mail validă și configurând o parolă, precum și declarând numele său, prenumele, numele societății, un număr de telefon și adresa.

Clientul este invitat să completeze toate informațiile utile în contul său personal, știind că câmpurile care prezintă un asterisc (*) sunt obligatorii.

Întregul set de informații personale ale Clienților sunt colectate și tratate pentru scopurile și în condițiile specificate la Articolul 14 de mai jos și la Carta de Confidențialitate.

Clientul se angajează să furnizeze informații adevărate și sincere și să informeze Vânzătorul despre orice schimbare care îi privește. Un rezumat al informațiilor furnizate este accesibil pe Site. Lipsa furnizării informațiilor solicitate echivalează cu renunțarea la crearea unui cont și împiedică validarea Comenzii de către Client.

Identificatorul și parola sunt strict personale și confidențiale: Clientul se interzice să le divulge unui terț sau să le cedeze. Orice Comandă plasată prin intermediul acestui identificator și acestei parole va fi considerată efectuată de Client și va angaja în consecință acesta față de Vânzător, cu excepția cazului în care această Comandă a fost plasată de un terț din cauza unei breșe de securitate a site-ului Vânzătorului. Clientului îi revine sarcina de a informa imediat în scris Vânzătorul despre orice utilizare a identificatorului și parolei sale făcută fără știrea sa și despre care ar avea cunoștință.

Clientul poate corecta, în orice moment, erorile de introducere a informațiilor solicitate. Vânzătorul nu poate fi ținut responsabil pentru eventualele erori de introducere și pentru consecințele care decurg din acestea, cum ar fi o întârziere și/sau o eroare de livrare. În acest context, toate costurile suportate pentru reexpedierea Comenzii vor fi în întregime la sarcina Clientului.

Contul personal permite Clientului să acceseze următoarele informații:

 • Comenzile dumneavoastră – Serviciul Clienți: lista Comenzilor plasate pe Site;
 • Modificați-vă informațiile: informațiile personale declarate de Client cu posibilitatea de a le modifica în orice moment.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a dezactiva, fără întârziere sau compensație, contul oricărui Client în caz de încălcare a prezentelor condiții generale și de utilizare frauduloasă sau ilicită a contului de către Client sau orice terț.

Clientul poate dezactiva contul său informând Vânzătorul despre decizia sa prin e-mail la adresa https://www.maxityre.ro/contact. Vânzătorul va dezactiva contul într-un termen maxim de șaptezeci și două (72) de ore de la primirea acestui e-mail.

4.4 VALIDAREA COMENZII

După ce și-a validat coșul, și-a creat contul, a introdus adresa de livrare, a selectat metoda de plată, Clientul este invitat să valideze definitiv comanda efectuând plata prin funcția "Procedează la plată securizată". Efectuarea acestei operațiuni este subordonată acceptării prealabile a prezentelor condiții generale de vânzare (cf. supra).

Validarea definitivă a Comenzii are ca efect asumarea de către Client a obligației de plată a Prețului în beneficiul Vânzătorului.

După primirea plății de către Vânzător, Clientul primește un e-mail de la Vânzător care rezumă Comanda sa.

4.5 ANULAREA COMENZII (CLAUZĂ REZOLUTORIE)

Prezentul Articol constituie o clauză rezolutorie care precizează angajamentele a căror neexecutare va duce la rezoluția Vânzării.

4.5.1 Anularea Comenzii de către Client
 1. Conveniență :
  după validarea definitivă a Comenzii sale, Clientul are posibilitatea de a solicita anularea acesteia după propria conveniență, cu condiția ca Produsele din Comandă să nu fie încă în pregătire;
 2. Întârziere sau refuz de livrare :
  în caz de întârziere sau de refuz de livrare din partea Vânzătorului și conform condițiilor și modalităților reamintite la Articolul 8.2;
 3. Retractare :
  în cazul exercitării dreptului de retractare în condițiile Articolului 9;
 4. Lipsa de conformitate :
  în cazurile de lipsă de conformitate vizate la Articolul 10.2;
 5. Viciu ascuns :
  în caz de viciu ascuns în sensul Articolului 10.2; și
 6. Forță Majoră :
  în caz de împiedicare definitivă a Vânzătorului de a-și executa obligațiile din cauza Forței Majore în aplicarea Articolului 13.
4.5.2 Anularea Comenzii de către Vânzător

Vânzătorul poate anula Comanda adică poate rezilia Vânzarea în următoarele cazuri:

 1. Întârziere sau lipsă de plată :
  în cazul neîndeplinirii de către Client a obligației sale de plată în condițiile Articolului 6;
 2. Indisponibilitatea Produselor :
  în cazul unei indisponibilități a Produsului sau Produselor în stoc;
 3. Defecțiunea Clientului în primirea Produselor la adresa declarată :
  în cazul defecțiunii Clientului în primirea Produselor la adresa declarată în sensul și în condițiile Articolului 8.5;
 4. Forță Majoră :
  în cazul imposibilității definitive a Clientului de a-și executa obligațiile din cauza Forței Majore conform Articolului 13.
4.5.3 Notificare prealabilă de punere în întârziere

Rezoluția Vânzării trebuie să fie precedată, cu excepția cazurilor de urgență, de o notificare de punere în întârziere a Părții care a eșuat în îndeplinirea angajamentului său, într-un termen rezonabil, cu excepția următoarelor cazuri:

 • anulare din conveniență (Articolul 4.5.1(i));
 • cazuri specifice de refuz al livrării și de nerespectare a unui termen de livrare stabilit ca o condiție esențială conform Articolului 8.2;
 • exercitarea dreptului de retragere (Articolul 4.5.1(iii));
 • indisponibilitatea Produselor (Articolul 4.5.2(ii)); și
 • deficiența Clientului în primirea Produselor la adresa declarată (Articolul 4.5.2(iii)).

Această notificare de punere în întârziere face referire la prezentul Articol 4.5 și menționează în mod expres motivul rezoluției și că, în lipsa îndeplinirii obligației de către Partea care a eșuat, cealaltă Parte va avea dreptul de a rezolva Vânzarea.

Clientul este invitat să consulte eventualele modalități suplimentare de notificare de punere în întârziere stipulate în prezentele Condiții generale de vânzare și care sunt convenite pentru fiecare dintre cazurile de anulare a Comenzii menționate mai sus.

4.5.4 Formalismul rezoluției

Partea care dorește să rezolve Vânzarea o poate face:

 • prin notificare care vizează cazul de rezoluție invocat;
 • prin cerere în justiție.

În cazul exercitării dreptului de retragere, notificarea menționată anterior se efectuează prin formularul de retragere sau orice altă declarație lipsită de ambiguitate în condițiile Articolului 9.

În cazul anulării din conveniență, notificarea este efectuată de Client prin intermediul contului său, selectând Comanda în cauză și deschizând o reclamație prin intermediul suportului prin ticket.

4.5.5 Momentul rezoluției

Rezoluția Vânzării va intra în vigoare începând cu:

 • primirea de către cealaltă Parte a notificării menționate anterior (în afara cazului în care Societatea s-a executat între timp în cazul Articolului 4.5.1(ii));
 • data decisă de judecătorul sesizat în caz de rezoluție judiciară.
4.5.6 Efectele rezoluției

Eventualele restituiri au loc în următoarele condiții:

 • în caz de rezoluție din conveniență (Articolul 4.5.1(i)): rambursarea Comenzii în termen de zece (10) zile lucrătoare maximum de la e-mailul de confirmare al Vânzătorului, prin același mijloc de plată folosit de Client la efectuarea Comenzii;
 • în caz de rezoluție pentru întârziere sau refuz de livrare (Articolul 4.5.1(ii)): rambursarea Comenzii în condițiile articolului 8.2;
 • în caz de rezoluție ca urmare a unei retrageri (Articolul 4.5.1(iii)): rambursarea Comenzii în condițiile Articolului 9;
 • în caz de rezoluție pentru lipsă de conformitate (Articolul 4.5.1(iv)): Vânzătorul rambursează Clientului Consumator sau Non Profesionist prețul plătit și costurile de returnare ale Produsului sau Produselor imediat ce primește Produsul sau Produsele sau dovada trimiterii lor înapoi de către Client și cel târziu în termen de paisprezece (14) zile de la aceasta. Rambursarea se face utilizând același mijloc de plată folosit de Clientul Consumator sau Non Profesionist la încheierea Comenzii, cu excepția acordului expres al acestuia și în orice caz fără costuri suplimentare;
 • în caz de rezoluție pentru indisponibilitate în stoc (Articolul 4.5.2(ii)): rambursarea Comenzii în termen de trei (3) zile lucrătoare maximum de la e-mailul de rezoluție al Vânzătorului, prin același mijloc de plată folosit de Client la efectuarea Comenzii; și
 • în caz de eșec al Clientului în primirea Produselor la adresa declarată (Articolul 4.5.2(iii)): rambursarea Comenzii în termen de trei (3) zile lucrătoare maximum de la e-mailul de rezoluție al Vânzătorului, prin același mijloc de plată folosit de Client la efectuarea Comenzii și cu deducerea costurilor de returnare și a eventualelor costuri de încercare de re-livrare menționate la Articolul 8.5.

Rezoluția Vânzării nu va afecta Articolele 21 și 22 care vor rămâne în vigoare între Părți.

5. PREȚ

Fiecare ofertă de produs este însoțită de prețul unitar și este înțeles fără taxe (fără taxe). Moneda de referință este: leu românesc (RON).

Conform Articolului 19 de mai jos, toate Comenzile sunt supuse legilor Principatului Andorra, aceste Comenzi fiind considerate a fi realizate pe acest teritoriu în care Vânzătorul este stabilit. În consecință, prețurile Ofertelor de Produs nu includ eventualele contribuții de mediu aplicabile în afara Principatului Andorra.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a-și modifica prețurile în orice moment. Clientul este informat că prețurile Ofertelor de Produs sunt susceptibile de a varia de mai multe ori pe zi. Prețurile aplicate unei Comenzi sunt cele afișate pe Site în mod concomitent cu validarea definitivă a Comenzii în sensul Articolului 4.4.

În cadrul unor Oferte de Produs, Vânzătorul pune la dispoziția Clientului un instrument de comparare a prețului cu cel al unor concurenți ai săi. Pentru a cunoaște data la care prețul concurenței a fost relevat de Vânzător, Clientul este invitat să plaseze cursorul mouse-ului peste prețul în cauză pentru a face să apară o bulă de text indicând data și ora colectării prețului concurent de către Vânzător.

Prețul total al unei Comenzi este compus din:

 • suma totală a prețurilor cantităților de produse și servicii selectate de Client; și
 • eventualele taxe de transport (cu excepția ofertei de transport gratuit sub condiții).

6.1 PLATA CU CARD BANCAR

Vânzătorul acceptă doar plata cu carduri bancare Visa, Mastercard sau Maestro.

Plata securizată online cu card bancar este realizată de un furnizor de servicii de plată.

Toate fazele de plată cu cardul bancar sunt supuse sistemului de plată HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, care este complet criptat și protejat. Protocolul utilizat este SSL combinat cu monetică bancară (protocol 3D secure).

Acest lucru înseamnă că informațiile legate de comandă și numărul cardului bancar nu circulă în clar pe Internet. Numărul cardului bancar nu este imprimat pe niciun document, factură, chitanță sau altă listă.

Vânzătorul nu are cunoștință de numerele de carduri. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT nu păstrează numerele de card după ce a transmis tranzacția de plată la banca comerciantului. Astfel, nicio persoană nu are acces, fie în mod informatic, fie în format tipărit, la coordonatele cardurilor bancare ale cumpărătorilor. Riscul de a avea numărul de card bancar piratat în timpul unei achiziții pe site-urile Internet ale Vânzătorului echipate cu HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT este practic nul.

Profesioniștii pot de asemenea să utilizeze sistemul de debit direct GoCardless (gocardless.com) ales de Vânzător. Acest sistem este complet criptat.

În cazul plăților cu card bancar, tranzacția este debitată imediat după efectuarea plății de către Client. Angajamentul de plată dat prin card este irevocabil. Comunicând informațiile sale bancare în timpul Vânzării, Clientul autorizează Vânzătorul să debiteze cardul cu suma corespunzătoare prețului indicat. Clientul confirmă că este într-adevăr titularul legal al cardului de debitat și că este legal în drept să-l folosească. În caz de eroare sau de imposibilitate de a debita cardul, Comanda este susceptibilă de a fi anulată în condițiile menționate mai sus.

Activitățile în legătură cu contractul de vânzare la distanță sunt ținute de AD TYRES INTERNATIONAL EU situată Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - număr de înregistrare al companiei OC 1277.

6.2 PLATA PRIN PAYPAL

Clientul care optează pentru o plată prin Paypal (www.paypal.com) trebuie să dețină sau să creeze un cont la acest furnizor (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Tranzacțiile efectuate prin Paypal sunt securizate prin protocolul 3D-Secure. Vânzătorul nu are acces în niciun moment la coordonatele bancare ale Clientului.

6.3 PLATA PRIN TRANSFER BANCAR

Clientul poate efectua plata prin transfer SEPA în contul Vânzătorului, ale cărui coordonate sunt următoarele:

Titularul contului: AD Tyres International SLU
IBAN: DE24 5907 0070 0031 0375 10
BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEDB595
Deutsche Bank.

Pentru ca acest transfer să fie luat în considerare de Vânzător, este esențial ca Clientul să indice numărul său de Comandă în referința transferului sau în câmpul destinat acestui scop. Numărul de comandă este reamintit Clientului pe pagina dedicată transferului SEPA.

Comanda nu va fi procesată decât după primirea transferului și după validare. În consecință, termenul de expediere anunțat poate varia în funcție de termenul de primire a plății dumneavoastră.

În cazul unei plăți prin transfer bancar, comisioanele suplimentare aplicate de banca emitentă nu pot fi deduse din plata de primit.

7. PROPRIETATE ȘI TRANSFERUL RISCURILOR

Produsele devin proprietatea Clientului imediat după validarea Comenzii. În consecință, Clientul este singurul responsabil pentru importul și introducerea Produselor în țara de destinație pe care a ales-o pentru expediere. Clientul este invitat să consulte eventualele obligații care îi revin din cauza importului Produselor în țara de destinație respectivă.

Orice risc de pierdere sau deteriorare a Produselor este transferat Clientului Profesionist odată cu transferul proprietății.

Orice risc de pierdere sau deteriorare a Produselor este transferat Clientului Consumator în momentul în care acesta din urmă sau o terță parte desemnată de el, și alta decât transportatorul propus de Vânzător, intră în posesia fizică a Produselor.

Când Consumatorul sau Non-Profesionistul încredințează Livrarea Produselor unui transportator diferit de cel propus de Vânzător, riscul de pierdere sau deteriorare a bunului va fi transferat Consumatorului sau Non-Profesionistului la momentul predării bunului transportatorului.

8. LIVRARE

Livrarea Comenzii se face la alegerea Clientului, exprimată în timpul Comenzii, prin înmânarea Comenzii la o adresă furnizată de Client.

8.1 TAXE DE LIVRARE

În ceea ce privește piesele auto și toate celelalte articole, costurile de transport sunt indicate în coș.

În ceea ce privește anvelopele, costurile de livrare sunt oferite Clientului pentru orice achiziție de două (2) produse identice. În cazul achiziției pe unitate (anvelope auto, jantă), costurile de livrare sunt suportate de Client, cu excepția anvelopelor de motocicletă unde costurile de transport sunt oferite începând cu primul anvelop cumpărat.

8.2 TERMEN DE LIVRARE

Vânzătorul se angajează să livreze Comanda într-un termen maxim de treizeci (30) de zile de la validarea Comenzii (« Termen de Livrare »). Clientul recunoaște și acceptă fără rezerve că niciun alt termen menționat pe Site nu constituie un angajament ferm al Vânzătorului față de Client.

Clientul este informat cu titlu pur indicativ că livrarea are loc în medie între două (2) și opt (8) zile lucrătoare de la primirea completă a plății Prețului Comenzii. În cazul selecției mai multor Produse în cadrul aceleiași Comenzi, acestea pot eventual să nu fie livrate în aceeași zi fără ca acest lucru să poată da naștere la vreo reclamație din partea Clientului.

Termenul de Livrare sus-menționat este întrerupt în următoarele cazuri:

 1. întârziere de plată ;
 2. eroare de adresă declarată de Client ;
 3. absența Clientului sau a reprezentantului său autorizat pentru a primi Comanda.

În cazurile (i) și (ii), Termenul de Livrare va începe să curgă din nou de la regularizarea incidentului de plată pentru o nouă durată de treizeci (30) de zile.

În cazul (iii), Clientul și Vânzătorul (sau transportatorul, după caz) vor conveni asupra unei noi date de livrare pentru care Clientul se angajează ca el sau reprezentantul său să fie prezenți.

În cazul în care Vânzătorul nu își îndeplinește obligația de livrare a Comenzii în Termenul de Livrare, Consumatorul sau Profesionistul Non-Profesionist poate rezilia Vânzarea dacă, după ce a somat Vânzătorul să efectueze livrarea Comenzii într-un termen suplimentar rezonabil, acesta din urmă nu s-a executat în acest termen.

Vânzarea este considerată ca fiind reziliată la primirea de către Vânzător a scrisorii sau a documentului care îl informează despre această rezoluție, cu excepția cazului în care Vânzătorul s-a executat între timp.

Consumatorul sau Profesionistul Non-Profesionist poate totuși să rezilieze imediat Vânzarea:

 • când Vânzătorul refuză să livreze Comanda sau când este evident că nu va livra Comanda ;
 • când Vânzătorul nu își îndeplinește obligația de livrare a Comenzii la data sau la expirarea Termenului de Livrare și acest termen constituie pentru Consumator sau pentru Profesionistul Non-Profesionist o condiție esențială a contractului. Această condiție esențială rezultă din circumstanțele care înconjoară încheierea contractului sau dintr-o cerere expresă a Consumatorului sau a Profesionistului Non-Profesionist înainte de încheierea contractului.

Pe lângă posibilitatea de a rezilia Vânzarea, Consumatorul sau Profesionistul Non-Profesionist poate folosi orice alt remediu prevăzut de dreptul său național.

Consumatorul și Profesionistul Non-Profesionist sunt invitați, de asemenea, să consulte Articolul 4.5 cu privire la rezoluție.

Aceste drepturi ale Consumatorului sau ale Profesionistului Non-Profesionist sunt fără prejudiciu de alocarea de daune și interese.

Când Vânzarea este reziliată în condițiile prezentului Articol, Societatea rambursează Consumatorului sau Profesionistului Non-Profesionist totalitatea sumelor plătite, cel târziu în termen de paisprezece (14) zile de la data la care Vânzarea a fost denunțată.

8.3 DIFICULTĂȚI PRIVIND PRODUSELE LIVRATE

Clientul, angajatul său sau reprezentantul trebuie să verifice conformitatea stării Produselor la momentul livrării, indiferent că aceasta are loc la domiciliul său. Clientul își asumă responsabilitatea personală de a informa și de a da instrucțiunile necesare angajaților sau reprezentanților săi pentru verificarea conformității Produselor.

Clientul, angajatul său sau reprezentantul trebuie să notifice Transportatorului toate rezervele privind Produsele la momentul livrării. Aceste rezerve trebuie să fie menționate în mod explicit și precis pe Avizul de Livrare.

Dacă Produsele obiect al Comenzii nu sunt conforme sau dacă coletul primit este în stare deteriorată, Clientul poate refuza Livrarea. El trebuie apoi să informeze fără întârziere Vânzătorul contactând serviciul clienți prin intermediul sistemului de tickete.

În caz de lipsă de conformitate, stipulațiile din Articolul 10.3 de mai jos sunt aplicabile.

În cazul unui colet deteriorat și refuzat, se va deschide un litigiu împotriva Transportatorului Produselor obiect al Comenzii. Se va solicita Clientului o declarație de colet deteriorat datată și semnată pentru a putea deschide litigiul.

Termenul pentru rezolvarea litigiilor cu Transportatorul este de minim zece (10) zile lucrătoare și poate dura până la patru (4) săptămâni de la deschiderea acestuia. Aceste termene sunt furnizate cu titlu indicativ de către Vânzător pe baza experienței sale și nu pot fi în niciun mod obligatorii.

Aplicarea prezentelor stipulații se face fără a aduce atingere tuturor celorlalte căi de atac de care beneficiază Clientul în conformitate cu legislația aplicabilă.

8.4 AVIZ DE EXPEDIȚIE

Transportatorul înmânează Clientului un Aviz de Expediție contra semnătură, care Aviz de Expediție indică explicit posibilitatea de a formula rezerve, în special în cazul defectelor aparente ale Produsului sau Produselor sau în cazul lipsei instrucțiunilor de utilizare.

Clientul recunoaște și acceptă că semnătura sa, a împuternicitului sau a reprezentantului său, pe un astfel de Aviz de Expediție constituie dovada irefutabilă a Datei de Livrare a întregii Comenzi sau, în cazul unei livrări separate a Produselor din aceeași Comandă, a Produselor vizate de această livrare.

8.5 DIFICULTĂȚI ÎN TIMPUL LIVRĂRII

Vânzătorul se angajează să livreze Comanda la adresa de livrare care a fost furnizată de Client în momentul efectuării Comenzii. În acest sens, Clientul se angajează să furnizeze Vânzătorului o adresă de livrare existentă, completă și exactă a unui loc unde livrarea Comenzii este realizabilă și autorizată.

În caz de eroare în adresa de livrare furnizată de Client, orice modificare a acesteia va genera costuri de reexpediere. Aceste costuri, în valoare de şaptezeci şi cinci (75) Leu, vor fi suportate de Client și facturate de Vânzător.

Clientul garantează Vânzătorului prezența sa la locul respectiv, sau a unui angajat sau a unui reprezentant în mod corespunzător autorizat, pentru a primi Comanda. În lipsa aceasta, Vânzătorul nu va putea fi ținut responsabil pentru orice întârziere a livrării.

Dacă Clientul este absent în momentul livrării, va trebui să ia legătura cu Transportatorul însărcinat cu pachetul său pentru a conveni o nouă dată de livrare sau o ridicare din depozitul cel mai apropiat.

A doua încercare de livrare va face obiectul unei facturări de taxe de încercare de reluare a livrării în valoare de cincisprezece (15) RON în beneficiul Vânzătorului.

În cazul în care Clientul nu a contactat Transportatorul în termenul stabilit de acesta din urmă, coletele vor fi expediate înapoi către depozitele Vânzătorului, care va notifica anularea Comenzii și rezoluția Vânzării la primirea coletului de retur.

Costurile de retur de o una sută cincizeci (150) RON pe colet vor fi în sarcina exclusivă a Clientului.

Costurile de retur, precum și eventualele taxe de reluare a livrării, vor fi deduse la rambursarea Comenzii.

8.6 PRODUSE CONSIGNATE

Anumite Produse pot fi consignate. Acestea sunt menționate în mod specific "Piesă consignată sub schimb standard" în fișa lor tehnică.

Prețul Produselor consignate include valoarea piesei și a unei consignații, adică suma solicitată de producător pentru a se asigura de returnarea vechilor piese de schimb pentru recondiționarea și reciclarea lor.

La primirea noului Produs, Clientul trebuie să returneze Produsul uzat Vânzătorului la adresa transmisă de acesta pentru returnările de Produse consignate într-un termen maxim de treizeci (30) de zile de la primirea noului Produs. În caz contrar, Clientul nu va putea obține nicio rambursare a consignației.

Produsul returnat trebuie să fie echivalent, complet și plasat în ambalajul noului Produs. Cheltuielile de reexpediere sunt în sarcina Clientului.

La primirea Produsului uzat, Vânzătorul rambursează Clientului suma consignației într-un termen maxim de cincisprezece (15) zile cu condiția ca Produsul uzat să fie conform prescripțiilor menționate anterior.

Rambursarea se face folosind același mijloc de plată pe care Clientul l-a utilizat pentru achiziția noului Produs.

9. DREPTUL DE RETRAGERE

9.1 BENEFICIARUL DREPTULUI DE RETRAGERE

Este titular al dreptului de retragere ("Titularul Dreptului de Retragere") Clientul Consumator atunci când Contractul este încheiat la distanță, în urma unei vânzări prin telefon sau în afara spațiilor comerciale.

9.2 TERMEN DE RETRACTARE

Titularul Dreptului de Retractare dispune de un termen de paisprezece (14) zile (denumit în continuare "Termen de Retractare") pentru a-și exercita dreptul de retractare fără a fi nevoit să-și motiveze decizia, nici să suporte alte costuri decât cele menționate în prezentul articol.

Termenul de Retractare începe să curgă de la primirea Produsului sau a Produselor de către Titularul Dreptului de Retractare sau de către o terță parte, alta decât transportatorul, desemnată de acesta. Dacă Contractul este încheiat în afara stabilimentului, Titularul Dreptului de Retractare poate exercita dreptul de retractare începând cu data încheierii Contractului.

În cazul unei Vânzări pe mai multe Produse livrate separat sau în cazul unei Vânzări a unui Produs compus din loturi sau piese multiple a căror livrare este eșalonată pe o perioadă definită, Termenul de Retractare începe să curgă de la primirea ultimului Produs sau lot sau a ultimei piese.

În cazul unei Comenzi care prevede livrarea regulată a Produselor pe o perioadă definită, Termenul de Retractare începe să curgă de la primirea primului Produs.

Ziua în care Contractul este încheiat sau ziua primirii Produsului nu este inclusă în Termenul de Retractare. Termenul de Retractare începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a Termenului de Retractare. Dacă Termenul de Retractare expiră într-o sâmbătă, o duminică sau într-o zi de sărbătoare legală sau nelucrătoare, acesta este prelungit până la prima zi lucrătoare următoare.

9.3 EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRACTARE

Pentru a-și exercita dreptul de retractare, Titularul Dreptului de Retractare informează Vânzătorul despre decizia sa de a se retracta prin trimiterea către Vânzător, înainte de expirarea Termenului de Retractare, a formularului disponibil aici (și la sfârșitul prezentelor condiții) completat corespunzător, sau orice altă declarație care exprimă în mod clar și fără echivoc dorința de retractare și trimisă prin e-mail (https://www.maxityre.ro/contact).

Sarcina probei exercitării dreptului de retractare revine Titularului Dreptului de Retractare.

9.4 RESTITUIREA PRODUSULUI SAU A PRODUSELOR

Titularul Dreptului de Retractare returnează sau restituie produsul sau produsele Vânzătorului sau unei persoane desemnate de acesta, fără întârzieri nejustificate și, cel târziu, în termen de paisprezece (14) zile de la comunicarea deciziei sale de a se retracta, cu excepția cazului în care Vânzătorul propune să recupereze el însuși produsul sau produsele.

Titularul Dreptului de Retractare suportă doar costurile directe de returnare a produsului sau a produselor.

Titularul Dreptului de Retractare poate fie să organizeze singur returnarea Produsului sau Produselor, suportând direct costurile asociate, fie să solicite Vânzătorului, cu condiția acceptării acestuia din urmă, preluarea responsabilității pentru această returnare, care va fi refacturată Titularului Dreptului de Retractare la un cost estimat de una sută cincizeci (150) RON pe articol (sub rezerva confirmării de către transportator).

Răspunderea Titularului Dreptului de Retractare poate fi angajată doar în cazul deprecierii produsului sau a produselor rezultate din manipulări diferite de cele necesare pentru a stabili natura, caracteristicile și buna funcționare a produsului sau a produselor.

6. CONDIȚII FINANCIARE

Plata este exigibilă imediat la Comandă, care va fi procesată de Vânzător numai după primirea plății complete din partea Clientului.

În absența primirii plății Prețului în termen de trei (3) zile de la validarea Comenzii, Clientul primește o notificare de la Vânzător care îl somază să achite Prețul într-un termen suplimentar de patru (4) zile. În caz contrar, Vânzătorul poate anula Comanda și, prin urmare, poate rezilia Vânzarea.

Clientul poate să își regleze comanda prin următoarele mijloace de plată:

 • card bancar;
 • transfer SEPA (cu posibilitatea de debitări automate pentru Profesioniști).

Clientul își asumă consecințele oricărei erori de introducere în timpul procedurii de plată și orice anomalie sau disfuncționalitate a mijloacelor de plată.

Vânzătorul poate cere oricărui Client Profesionist penalități de întârziere exigibile a doua zi după data scadenței. Rata dobânzii de întârziere va fi egală cu rata dobânzii aplicată de Banca Centrală Europeană la cea mai recentă operațiune de refinanțare majorată cu 10 puncte procentuale. Rata aplicabilă în primul semestru al anului în cauză este rata în vigoare la 1 ianuarie a anului respectiv. Pentru al doilea semestru al anului în cauză, este rata în vigoare la 1 iulie a anului respectiv. Penalitățile de întârziere sunt exigibile fără ca un memento să fie necesar.

În plus, orice Client Profesionist în situație de întârziere la plată va fi debitor de drept, față de Vânzător, a unei indemnizații forfetare pentru cheltuieli de recuperare în valoare de patruzeci de euro (40,00 €). Când cheltuielile de recuperare expuse sunt mai mari decât valoarea acestei indemnizații forfetare, Vânzătorul poate cere o compensație suplimentară, pe bază de justificare. Totuși, Vânzătorul nu va putea invoca beneficiul acestor indemnizații atunci când deschiderea unei proceduri de salvare, de reorganizare sau de lichidare judiciară interzice plata la scadență a creanței care i se datorează.

În caz de debitare eșuată, pentru orice Client Profesionist, clientul își dă acordul pentru regularizarea facturilor neplătite automat pe cardul bancar al companiei sale.

După fiecare plată, indiferent de mijlocul folosit, Clientul primește un e-mail de confirmare.

9.5 RĂMBURSAREA

Când dreptul de retragere este exercitat, Vânzătorul rambursează Titularului Dreptului de Retragere toate sumele plătite, inclusiv costurile de livrare, fără întârziere nejustificată și cel târziu în termen de paisprezece (14) zile de la data la care este informat despre decizia Titularului Dreptului de Retragere de a se retrage.

Indiferent de cele de mai sus, atunci când Vânzătorul nu propune să recupereze el însuși Produsul sau Produsele, Vânzătorul poate amâna rambursarea până la recuperarea Produsului sau Produselor sau până când Titularul Dreptului de Retragere a furnizat o dovadă de expediere a Produsului sau Produselor, data reținută fiind cea a primului dintre fapte.

Vânzătorul efectuează această rambursare folosind același mijloc de plată pe care l-a utilizat Titularul Dreptului de Retragere pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Titularul Dreptului de Retragere a convenit expres pentru utilizarea unui alt mijloc de plată și în măsura în care rambursarea nu generează costuri pentru Titularul Dreptului de Retragere.

Vânzătorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare dacă Titularul Dreptului de Retragere a ales în mod expres un mod de livrare mai costisitor decât modul de livrare standard oferit de Vânzător.

9.6 CONSECINȚE

Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligației Părților fie de a executa Contractul la distanță sau Contractul în afara spațiului comercial, fie de a-l încheia atunci când Titularul Dreptului de Retragere a făcut o ofertă. Exercitarea dreptului de retragere a unui Contract principal la distanță sau în afara spațiului comercial pune automat capăt oricărui contract accesoriu, fără costuri pentru Titularul Dreptului de Retragere altele decât cele prevăzute în prezentul articol.

10. GARANȚII

Punerea în aplicare a oricărei garanții prevăzute în prezentul Articol trebuie solicitată contactând Vânzătorul la adresa URL următoare:

https://www.maxityre.ro/contact

10.1 AVERTISMENT PREALABIL

Clientul este obligat să se asigure că Produsele pe care le comandă sunt conforme cu prescripțiile producătorului vehiculului său.

Clientul este de asemenea obligat să respecte prescripțiile și recomandările producătorului pentru tot ceea ce privește siguranța și fiabilitatea vehiculului, inclusiv dimensiunea anvelopelor și a jantelor, umflarea și presiunea anvelopelor, precum și condițiile de montare și de depozitare a anvelopelor.

Niciuna dintre garanțiile stipulate în prezentul articol nu ia în considerare defectele datorate unei erori de montare, nici uzura normală a Produselor, nici consecințele datorate unei utilizări necorespunzătoare a Produselor, nici deteriorarea Produselor prin neglijența Clientului sau a unuia dintre angajații săi.

10.2 GARANȚIA DE CONFORMITATE

10.2.1 Conformitatea Produselor

Vânzătorul livrează Clientului Consumator Produse care satisfac cerințele enunțate la Articolul 10.2.2, 10.2.3 și 10.2.4.

10.2.2 Criterii subiective de conformitate

Pentru a fi conforme cu contractul de Vânzare, Produsele trebuie în special, după caz:

 • să corespundă descrierii, tipului, cantității și calității și să prezinte funcționalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea și alte caracteristici așa cum este prevăzut în contractul de Vânzare;
 • să fie adaptate scopului specific căutat de Consumator, pe care acesta l-a adus la cunoștința Vânzătorului cel târziu la momentul încheierii contractului de Vânzare și pe care Vânzătorul l-a acceptat;
 • să fie livrate cu toate accesoriile și toate instrucțiunile, inclusiv de instalare, așa cum este prevăzut în contractul de Vânzare; și
 • să fie furnizate cu actualizările așa cum este prevăzut în contractul de Vânzare.
10.2.3 Criterii obiective de conformitate

(i) În plus față de îndeplinirea tuturor cerințelor de conformitate prevăzute în contract, Produsele trebuie:

 1. să fie adecvate scopurilor pentru care în mod normal ar fi folosite bunurile de același tip, ținând cont, dacă este cazul, de orice dispoziție a dreptului Uniunii Europene și a dreptului național în vigoare, precum și de toate standardele tehnice existente sau, în absența unor astfel de standarde tehnice, de codurile de conduită specifice aplicabile sectorului respectiv;
 2. după caz, să prezinte calitatea unui eșantion sau a unui model pe care vânzătorul l-a pus la dispoziția Consumatorului înainte de încheierea contractului, și să corespundă descrierii acestui eșantion sau model;
 3. după caz, să fie livrate cu accesoriile, inclusiv ambalajul și instrucțiunile de instalare sau alte instrucțiuni, pe care Consumatorul poate în mod rezonabil să se aștepte să le primească; și
 4. să fie în cantitate și să prezinte calitățile și alte caracteristici, inclusiv în termeni de durabilitate, funcționalitate, compatibilitate și securitate, normale pentru bunuri de același tip și la care Consumatorul poate în mod rezonabil să se aștepte, având în vedere natura Produselor și ținând cont de orice declarație publică făcută de Vânzător sau de alte persoane situate în amonte în lanțul de tranzacții sau în numele Vânzătorului sau a unor astfel de persoane, inclusiv producătorul, în special în publicitate sau pe etichetă.

(ii) Vânzătorul nu este obligat de declarațiile publice menționate la (i), punctul d), dacă demonstrează:

 1. că nu avea și nu putea în mod rezonabil să aibă cunoștință de declarația publică respectivă;
 2. că, la momentul încheierii contractului, declarația publică fusese corectată în aceeași manieră în care fusese făcută declarația respectivă sau într-un mod comparabil; sau
 3. că decizia de a cumpăra Produsele nu ar fi putut fi influențată de declarația publică.

(iii) Nu există un defect de conformitate în sensul (i) dacă, la momentul încheierii contractului de Vânzare, Consumatorul a fost informat în mod specific că o caracteristică particulară a Produselor se abate de la criteriile obiective de conformitate prevăzute la (i) și că Consumatorul a acceptat în mod expres și separat această abatere atunci când a încheiat contractul de Vânzare.

10.2.4 Instalare incorectă a Produselor

Orice lipsă de conformitate care rezultă din instalarea incorectă a Produselor este considerată a fi o lipsă de conformitate a Produselor dacă:

 1. instalarea face parte din contractul de Vânzare și a fost efectuată de către Vânzător sau sub responsabilitatea acestuia; sau
 2. instalarea, care trebuia să fie efectuată de către Consumator, a fost realizată de acesta și instalarea incorectă se datorează unor lacune în instrucțiunile de instalare furnizate de către Vânzător.
10.2.5 Responsabilitatea Vânzătorului

Vânzătorul răspunde față de Consumator pentru orice lipsă de conformitate care există în momentul livrării Produsului și care apare într-un termen de doi (2) ani de la acel moment, fără a aduce atingere unui termen mai lung prevăzut de legislația națională a Consumatorului pe care acesta este invitat să o consulte.

10.2.6 Sarcina probei

Orice lipsă de conformitate care apare într-un termen de un (1) an de la momentul în care Produsele au fost livrate se presupune că a existat în momentul livrării Produselor, cu excepția cazului în care se dovedește contrariul sau cu excepția cazului în care această prezumție este incompatibilă cu natura Produselor sau cu natura lipsei de conformitate. Termenul menționat anterior se aplică fără a aduce atingere unui termen mai lung prevăzut de legislația națională a Consumatorului pe care acesta este invitat să o consulte.

10.2.7 Notificare

Legislația națională a Consumatorului poate prevedea că, pentru a beneficia de drepturile sale, Consumatorul trebuie să informeze Vânzătorul despre o lipsă de conformitate într-un anumit termen de la data la care a constatat acest defect. Consumatorul este invitat să consulte legislația națională în acest sens.

10.2.8 Drepturile Consumatorului în caz de non-conformitate

(i) În caz de non-conformitate, Consumatorul are dreptul la aducerea Produselor în conformitate, la o reducere proporțională a prețului sau la rezoluția Vânzării, în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(ii) Pentru a obține aducerea Produselor în conformitate, Consumatorul poate alege între repararea și înlocuirea acestora, cu excepția cazului în care soluția aleasă este imposibilă sau, în comparație cu cealaltă soluție, ar impune Vânzătorului costuri disproporționate, ținând cont de toate circumstanțele, inclusiv de:

 1. valoarea pe care ar avea-o Produsele în absența non-conformității;
 2. gravitatea non-conformității; și
 3. posibilitatea de a opta pentru cealaltă soluție fără inconveniente majore pentru Consumator.

(iii) Vânzătorul poate refuza aducerea Produselor în conformitate dacă repararea și înlocuirea se dovedesc a fi imposibile sau atunci când aceasta i-ar impune costuri disproporționate, ținând cont de toate circumstanțele, inclusiv cele menționate la (ii), punctele a) și b).

(iv) Consumatorul are dreptul fie la o reducere proporțională a prețului conform Articolului 10.2.8, fie la rezoluția contractului de Vânzare conform articolului 10.2.9, în fiecare dintre următoarele cazuri:

 1. Vânzătorul nu a efectuat repararea sau înlocuirea sau, după caz, nu a efectuat repararea sau înlocuirea conform Articolului 10.2.6, (ii) și (iii), sau Vânzătorul a refuzat să aducă Produsele în conformitate conform (iii) din prezentul articol;
 2. o non-conformitate apare în ciuda încercării Vânzătorului de a aduce Produsele în conformitate;
 3. non-conformitatea este atât de gravă încât justifică o reducere imediată a prețului sau rezoluția imediată a contractului de Vânzare; sau
 4. Vânzătorul a declarat, sau rezultă clar din circumstanțe, că Vânzătorul nu va proceda la aducerea Produselor în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente majore pentru Consumator.

(v) Consumatorul nu are dreptul la rezoluția contractului dacă non-conformitatea este doar minoră. Sarcina probei cu privire la caracterul minor sau nu al non-conformității revine Vânzătorului.

(vi) Consumatorul are dreptul de a suspenda plata soldului prețului sau a unei părți din acesta până când Vânzătorul și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în cadrul garanției. Pot fi prevăzute condiții speciale pentru exercitarea dreptului de suspendare a plății prin legislația națională a Consumatorului, pe care acesta este invitat să o consulte.

(vii) Legislația națională a Consumatorului poate reglementa problema dacă și în ce măsură contribuția Consumatorului la non-conformitate afectează dreptul său la remedii. Prin urmare, Consumatorul este invitat să consulte legislația națională în acest sens.

10.2.9 Reparația sau înlocuirea Produselor

(i) O reparație sau o înlocuire se efectuează:

 1. fără costuri;
 2. într-un termen rezonabil de la momentul în care Vânzătorul a fost informat de Consumator despre lipsa de conformitate; și
 3. fără inconveniente majore pentru Consumator, ținând cont de natura Produselor și de utilizarea căutată de Consumator.

(ii) Când trebuie remediată o lipsă de conformitate printr-o reparație sau o înlocuire a Produselor, Consumatorul pune Produsele la dispoziția Vânzătorului. Vânzătorul preia Produsele înlocuite pe cheltuiala sa.

(iii) Când o reparație necesită îndepărtarea Produselor care fuseseră instalate conform naturii și scopului lor înainte de apariția lipsei de conformitate, sau când aceste Produse trebuie înlocuite, obligația de a repara sau de a înlocui Produsele include îndepărtarea Produselor neconforme și instalarea Produselor de înlocuire sau a Produselor reparate, sau acoperirea costurilor de îndepărtare și instalare.

(iv) Consumatorul nu este obligat să plătească pentru utilizarea normală pe care a făcut-o a Produselor înlocuite în perioada anterioară înlocuirii lor.

10.2.10 Reducerea prețului

Reducerea prețului este proporțională cu diferența dintre valoarea Produselor primite de Consumator și valoarea pe care ar fi avut-o Produsele dacă ar fi fost conforme.

10.2.11 Rezoluția Vânzării

(i) Consumatorul își exercită dreptul la rezoluția Vânzării prin transmiterea către vânzător a unei declarații care exprimă decizia sa de a-și exercita dreptul la rezoluția contractului de Vânzare.

(ii) Atunci când lipsa de conformitate se referă doar la anumite Produse livrate în temeiul contractului de Vânzare și există un motiv de rezoluție a contractului de vânzare conform Articolului 10.2.7, Consumatorul poate exercita dreptul la rezoluția contractului de Vânzare doar în ceea ce privește acele Produse, și în ceea ce privește orice alt Produs pe care l-a achiziționat în același timp cu Produsele neconforme dacă nu se poate aștepta în mod rezonabil ca Consumatorul să accepte să păstreze doar Produsele conforme.

(iii) Când Consumatorul își exercită dreptul la rezoluția contractului de Vânzare în întregime sau, conform punctului (ii), în ceea ce privește anumite Produse livrate în temeiul contractului de Vânzare:

 1. consumatorul returnează Produsele Vânzătorului pe cheltuiala acestuia din urmă; și
 2. Vânzătorul rambursează Consumatorului prețul plătit pentru Produse imediat ce primește Produsele sau dovada returnării lor furnizată de Consumator.

În scopul prezentului paragraf, legislația națională a Consumatorului poate prevedea modalitățile de restituire și de rambursare. Prin urmare, Consumatorul este invitat să consulte legislația națională în acest sens.

10.3 GARANȚIA PENTRU VICII ASCUNSE

Fără a aduce atingere garanției legale de conformitate menționată la Articolul 10.2, Clientul Consumator poate beneficia de reguli naționale care nu reglementează în mod specific contractele de consum și care prevăd remedii specifice pentru anumite tipuri de defecte care nu erau aparente în momentul încheierii contractului de vânzare, și anume dispozițiile naționale care pot stabili reguli specifice referitoare la răspunderea vânzătorului în caz de vicii ascunse. Consumatorul este invitat să consulte legislația națională în acest sens.

Clientul Profesionist sau Non-Profesionist beneficiază de eventualele garanții prevăzute de dreptul andorran.

10.4 GARANȚIE COMERCIALĂ

Vânzătorul oferă Clientului posibilitatea de a asocia Comenzii sale, sub anumite condiții, o garanție comercială numită "Garantie Pneus Plus" prin intermediul contractului de garanție comercială.

Această garanție comercială se aplică fără a aduce atingere dreptului Consumatorului de a beneficia de garanția legală de conformitate menționată la Articolul 10.2 sau de dispozițiile naționale referitoare la garanția pentru vicii ascunse menționate la Articolul 10.3.

În cazul în care Profesionistul sau Non-Profesionistul subscrie la garanția comercială, aceasta se aplică fără a aduce atingere dreptului Profesionistului sau Non-Profesionistului de a beneficia de eventualele garanții prevăzute în dreptul andorran.

11. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Decât dacă neexecutarea unei Părți este definitivă, daunele-interese sunt datorate doar dacă Partea debitoare a fost anterior somată să execute într-un termen rezonabil. Partea debitoare este condamnată, dacă este cazul, la plata daunelor-interese fie din cauza neexecutării obligației, fie din cauza întârzierii în executare, dacă nu justifică faptul că executarea a fost împiedicată de un caz de Forță Majoră. Partea debitoare va fi ținută doar de daunele-interese care au fost prevăzute sau care puteau fi prevăzute la momentul încheierii Contractului, cu excepția cazului în care neexecutarea se datorează unei greșeli grave sau dolosive. Chiar și în cazul în care neexecutarea Contractului rezultă dintr-o greșeală gravă sau dolosivă, daunele-interese includ doar ceea ce este o consecință imediată și directă a neexecutării.

12. ASIGURARE

Vânzătorul este asigurat pentru răspunderea sa profesională care decurge din activitatea sa și rezultă din daune corporale, materiale și imateriale cauzate terților înainte sau după livrarea unui produs sau finalizarea unei prestări de lucrări.

Această asigurare a fost încheiată cu compania AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Franța).

Copertura geografică a acestei asigurări se extinde la nivel mondial cu excepția (i) activităților exercitate de către stabilimente sau instalații permanente, situate în afara Franței, Andorrei și Monaco; (ii) exporturilor către Statele Unite ale Americii și Canada; (iii) prestațiilor sau lucrărilor efectuate de către asigurat sau în numele său pe teritoriile Statelor Unite ale Americii și Canada, inclusiv organizarea de saloane, târguri sau expoziții.

13. FORȚĂ MAJORĂ

În caz de Forță Majoră care are ca efect un impediment definitiv al Părții debitoare, Contractul este reziliat de drept și Părțile sunt eliberate de obligațiile lor.

În caz de Forță Majoră care are ca efect un impediment temporar, executarea obligației este suspendată, cu excepția cazului în care întârzierea care ar rezulta justifică rezilierea Contractului.

Imposibilitatea de a executa o obligație contractuală de către o Parte o eliberează pe această Parte în mod corespunzător atunci când aceasta provine dintr-un caz de Forță Majoră și este definitivă, cu excepția cazului în care a convenit să-și asume responsabilitatea sau a fost anterior somată.

14. DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate de către Vânzător despre Client în cadrul Vânzării sunt supuse unui proces automatizat pentru care Vânzătorul este singurul care definește mijloacele și scopul și este, în acest sens, responsabil de acest proces în sensul articolului 3.4 al legii andorrane 15/2003 din 18 decembrie 2003 calificată protecția datelor personale (denumită în continuare "LQPD").

Clientul este invitat să consulte Carta de Confidențialitate și pagina Cookie a Site-ului pentru a cunoaște condițiile în care datele cu caracter personal sunt tratate și păstrate de către Vânzător.

15. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Contractul este constituit din următoarele documente contractuale:

 1. prezentele Condiții Generale de Vânzare;
 2. de Bonul de Comandă;
 3. de Bonul de Livrare;
 4. de Factura de Vânzare.

În caz de contradicție sau divergență între stipulările a două dintre documente, stipularea documentului superior ca rang va prevala (ex: Factura de vânzare prevalează asupra Bonului de Livrare; Bonul de Livrare prevalează asupra Bonului de Comandă; Bonul de Comandă prevalează asupra Condițiilor generale de vânzare).

Nicio mențiune făcută de Client, de către angajatul sau reprezentantul său, pe Bonul de Livrare, altă decât semnătura sa, nu va fi considerată ca fiind contractuală în lipsa acceptării Vânzătorului.

Întregul set de documente contractuale menționate mai sus reprezintă totalitatea angajamentelor existente între Părți. Aceste documente contractuale înlocuiesc și anulează orice angajament oral sau scris anterior referitor la Vânzare.

Părțile au convenit să suporte riscul oricărei schimbări imprevizibile în circumstanțe care ar face executarea obligațiilor fiecăreia dintre Părți în temeiul Contractului prea oneroasă.

16. TITLURI

Titlurile utilizate în Condițiile generale de vânzare sunt furnizate doar pentru comoditate și nu vor contribui la afectarea sensului sau structurii stipulațiilor din Condițiile generale de vânzare.

În caz de dificultate de interpretare între oricare dintre titlurile aflate la începutul clauzelor și oricare dintre clauze, titlurile vor fi declarate inexistente.

17. VALIDITATE

Dacă una sau mai multe stipulații ale Condițiilor generale de vânzare ar fi declarate nule, neînscrise sau neopozabile în aplicarea unei legi, unui regulament sau în urma unei decizii definitive a unei jurisdicții competente, această sau aceste stipulație(i) va/vor trebui considerată(e) ca fiind detașabilă(e) de Condițiile generale de vânzare. Celelalte stipulații ale Condițiilor generale de vânzare vor fi considerate ca valide și vor rămâne în vigoare, cu excepția cazului în care una dintre Părți demonstrează că stipulația sau stipulațiile anulate sunt de o importanță esențială și determinantă fără de care aceasta nu ar fi contractat.

18. TOLERANȚE

Faptul că una dintre Părți nu invocă neexecutarea de către cealaltă Parte a uneia dintre obligațiile sale decurgând din Contract nu poate fi interpretat ca o renunțare la executarea obligației în cauză în absența prescripției.

19. RECLAMAȚIE

În caz de reclamație, Clientul este invitat să contacteze Vânzătorul prin formularul accesibil aici.

În cadrul oricărei reclamații, Clientul este invitat să indice numărul Comenzii sale.

Vânzătorul va depune toate eforturile pentru a răspunde la orice reclamație în cel mai scurt timp posibil.

Possibilitatea de a formula o reclamație de către Client se face fără a aduce atingere exercițiului dreptului său de a sesiza mediatorul la consum în condițiile Articolului 21 sau orice jurisdicție competentă.

20. MEDIERE

În aplicarea articolului 14.1 din Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013, sunteți informat despre posibilitatea de a accesa platforma de Soluționare a Litigiilor Online (RLL) pusă la dispoziție de Comisia Europeană și accesibilă la următoarea adresă: Soluționarea Litigiilor Online.

21. LEGEA APLICABILĂ

Relațiile contractuale dintre Vânzător și Clientul Consumator situat pe teritoriul Uniunii Europene sunt guvernate de legea statului membru în care acesta din urmă este stabilit, în ceea ce privește protecția sa în temeiul dreptului consumatorului din respectivul stat membru.

Datele legate de Comandă fiind procesate informatic de către stabilimentul maltez al Vânzătorului, legea malteză va fi aplicabilă în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În ceea ce privește orice altă chestiune care nu intră sub incidența celor două stipulații de mai sus, legea andorrană va fi aplicată subsidiar.