Condiții generale de vânzare

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, societate de drept din Andorra sub formă de societate cu răspundere limitată unipersonală, cu un capital de 1.000.000 de euro, înregistrată la Registrul comerțului și societăților din Andorra cu numărul 16339, cu sediul social în C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Principatul Andorra), (denumit în continuare "Vânzătorul") are ca activitate principală vânzarea de anvelope și produse asociate prin intermediul site-ului MAXI TYRE, accesibil la adresa maxityre.ro.

1. DEFINIȚII

 • CGV desemnează prezentele condiții generale de vânzare ale Vânzătorului.
 • Client înseamnă orice persoană juridică ce accesează Site-ul în scopul realizării unei Comenzi.
 • Comandă desemnează produsul(ele) comandat(e) de Client pentru fiecare circumstanță de cumpărare de pe Site.
 • Site desemnează site-ul Vânzătorului, accesibil la adresa URL www.maxityre.ro.
 • Vânzător desemnează persoana menționată în Preambul.
 • Vânzare înseamnă operațiunea juridică încheiată între Vânzător și Client prin care primul se angajează să livreze Comanda și al doilea să plătească Prețul.

2. SCOP ȘI ACCEPTARE

CGV se aplică tuturor Vânzărilor efectuate pe Site-ul Vânzătorului și definesc raporturile dintre Vânzător și Client pentru fiecare Comandă.

Validarea oricărei Comenzi de către un Client este condiționată de acceptarea prealabilă, fără restricții sau rezerve, a tuturor termenilor și condițiilor din CGV care sunt în vigoare pe Site, acceptare care se manifestă prin bifarea cu un clic al mouse-ului în caseta situată în stânga mențiunii "Am citit și am acceptat fără restricții sau rezerve toate condițiile generale de vânzare aplicabile comenzii mele". CGV sunt accesibile pe Site și sunt transmise Clientului pe un suport durabil ca atașament cu o confirmare de primire.

Contractul se consideră încheiat între părți de la emiterea confirmării de primire de către Vânzător.

3. PREȚ

Fiecare ofertă de produs este însoțită de prețul unitar exprimat în euro și include toate taxele (TVA inclusă).

În conformitate cu Articolul 14 de mai jos, toate Comenzile sunt supuse legilor din Principatul Andorra, Comenzi care sunt considerate a fi efectuate pe acest teritoriu în care este stabilit Vânzătorul.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a-și modifica prețurile în orice moment. Clientul este avertizat că prețul ofertelor de produse poate varia de mai multe ori pe zi și se actualizează în timp real. Prețurile aplicate unei Comenzi sunt cele afișate pe Site concomitent cu validarea definitivă a Comenzii în sensul Articolului 5.4.

În cadrul anumitor oferte de produse, Vânzătorul indică prețul rezultat din baremul furnizorului, care i-a fost comunicat de către partenerii săi, și indică procentul de diferență în raport cu prețul Vânzătorului. Vânzătorul nu garantează exactitatea prețului din baremul furnizorului și este responsabilitatea Clientului să verifice aceste informații prin propriile sale mijloace.

Prețul total al unei Comenzi este alcătuit din:

 1. Suma totală a prețurilor cantităților de produse selectate de Client; și
 2. eventuale costuri de expediere (cu excepția ofertei de costuri de expediere supuse unor condiții).

4. PRODUSE

Caracteristicile esențiale și prețul produselor sunt indicate în fiecare ofertă de produs publicată pe Site. Aceste elemente constituie informații contractuale, sub rezerva disponibilității în stoc a produselor în cauză. Toate celelalte informații (în special elementele vizuale) nu sunt contractuale.

5. COMANDA

5.1 Acces la Site

Site-ul Public este pus la dispoziția oricărui vizitator, pe tot parcursul anului, 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi, sub rezerva întreruperilor necesare pentru operațiunile de mentenanță tehnică, întreținere și actualizare, precum și pentru orice defecțiune tehnică. Vânzătorul nu va fi responsabil pentru nicio suspendare sau întrerupere a accesului la Site, iar Clientul renunță în mod expres și complet la orice cerere de despăgubire în baza acestor fapte.

5.2 Selectarea Produsului sau Produselor

Clientul recunoaște și acceptă că este complet responsabil de căutarea și selectarea produsului sau produselor de către Client.

Vânzătorul folosește Catalogul TecDoc și API-urile producătorilor pentru a identifica vehiculele și piesele de schimb adecvate. Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele inexactități ale acestor informații. În cazul în care piesa de schimb se dovedește a fi incompatibilă cu vehiculul, clientul își poate folosi dreptul de retragere conform prevederilor de la punctul 9 pentru a obține o rambursare, costurile de returnare rămânând în responsabilitatea sa.

5.3 Crearea și utilizarea contului de client

Pentru a finaliza Comanda, Clientul trebuie să-și creeze contul (dacă acest lucru nu a fost deja realizat într-o Comandă anterioară), furnizând informațiile necesare. Clientul se angajează să furnizeze informații adevărate și sincere și să informeze Vânzătorul cu privire la orice modificări care îl privesc. Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru eventualele erori de introducere a datelor și consecințele care pot rezulta din această cauză, cum ar fi o întârziere și/sau o eroare de livrare. În acest context, toate costurile suportate pentru reexpedierea Comenzii vor fi în întregime responsabilitatea Clientului.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a dezactiva, fără întârziere sau despăgubire, contul oricărui Client în cazul încălcării acestor condiții generale și al utilizării frauduloase sau ilegale a contului de către Client sau de către orice terță parte.

Vânzătorul va decide interzicerea definitivă a Clientului de pe platforma Maxi Tyre în cazul în care Clientul comite următoarele fapte:

 1. prospectare de către angrosiști ​​sau producători a clienților contactați prin intermediul Site-ului;
 2. incident de plată neregularizat după cincisprezece (15) zile;
 3. transmiterea contului său către un alt utilizator fără acordul prealabil; și
 4. exercitarea unei activități concurente cu Site-ul, întreprinsă într-o manieră deloială de către Client, în special prin prospectarea clienților contactați prin intermediul Site-ului.

Clientul își poate dezactiva contul informând Vânzătorul despre decizia sa prin e-mail la adresa support@maxityre.ro. Vânzătorul va dezactiva contul în maximum șaptezeci și două (72) de ore de la primirea acestui e-mail.

5.4 Confirmarea Comenzii

După ce și-a validat coșul, și-a creat contul, a introdus adresa de livrare, a ales și a validat plata, Clientul este invitat să își valideze definitiv comanda făcând clic pe butonul "Validarea definitivă a comenzii".

5.5 Anularea comenzii

După validarea finală a Comenzii sale, Clientul are posibilitatea de a solicita anularea acesteia, cu condiția ca produsele Comenzii să nu fi fost încă livrate transportatorului.

Pentru a solicita anularea Comenzii, Clientul trebuie să trimită un e-mail către support@maxityre.ro indicând în subiect mențiunea "URGENT ANULARE COMANDĂ" și specificând în corpul e-mailului numărul Comenzii și eventual produsele vizate de anulare, dacă aceasta este parțială. De îndată ce anularea este luată în considerare de către Vânzător, Clientul este rambursat în termen de maximum zece (10) zile lucrătoare de la primirea e-mailului de confirmare din partea Vânzătorului, prin același mijloc de plată ca cel utilizat de Client în timpul Comenzii.

6. CONDIȚII FINANCIARE

Plata se realizează imediat după efectuarea Comenzii. Clientul își poate achita comanda prin următoarele metode de plată:

 • card de credit cu un termen de procesare de o (1) zi; sau
 • prelevare directă cu un termen de procesare de șapte (7) zile.

Clientul autorizează prelevarea automată a sumei comenzilor sale prin toate mijloacele de plată accesibile în cont.

În cazul întârzierii plății, pentru orice societate, pe lângă penalitățile de întârziere, orice sumă neplătită la data scadenței va duce automat la plata unei compensații forfetare de 40 de euro datorată pentru costurile de recuperare. Dobânzile de întârziere se calculează începând cu data scadenței, la rata BCE plus 10 puncte, fără notificare prealabilă.

După fiecare plată, indiferent de modalitate, Clientul primește un e-mail de confirmare.

Plata prin card de credit:

Vânzătorul acceptă plata numai prin carduri de credit Visa, Mastercard sau Maestro.

Plata online securizată prin card de credit se efectuează de către un furnizor de servicii de plată.

Ansamblul etapelor de plată prin carduri bancare sunt supuse sistemului de plăți HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT, care este complet criptat și protejat. Protocolul utilizat este SSL cuplat cu serviciul bancar electronic (protocol securizat 3D).

Aceasta înseamnă că informațiile legate de comandă și numărul cardului de credit nu circulă pe Internet. Numărul cardului de credit nu este tipărit pe nicio hârtie, factură, bon sau altă listă.

Vânzătorul nu are cunoștință despre numerele cardului. HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT nu păstrează numerele cardurilor după transmiterea tranzacției de plată către banca vânzătorului. Astfel, nicio persoană nu are acces nici pe cale computerizată, nici pe cale imprimată la datele cardurilor bancare ale cumpărătorilor. Riscul de a li se pirata numărul cardului bancar la efectuarea unei achiziții pe site-urile Vânzătorului echipate cu HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT este aproape nul.

De asemenea, societățile pot utiliza sistemul de prelevare automată GoCardless (gocardless.com) ales de Vânzător. Acest sistem este complet criptat.

Clientul recunoaște și acceptă fără rezerve că răspunderea Vânzătorului nu poate fi angajată pe baza unei încălcări a securității sistemelor de plată menționate mai sus, care sunt plasate sub responsabilitatea exclusivă a furnizorului lor.

În cadrul plății prin card de credit, tranzacția este debitată imediat din momentul efectuării plății de către Client. Angajamentul de plată acordat prin card este irevocabil. Prin furnizarea informațiilor bancare în timpul Vânzării, Clientul autorizează Vânzătorul să debiteze cardul său cu suma corespunzătoare prețului indicat. Clientul confirmă că este titularul legal al cardului care urmează să fie debitat și că are dreptul legal să îl folosească. În caz de eroare sau imposibilitate de a debita cardul, comanda este anulată imediat.

Activitățile legate de contractul de vânzare la distanță sunt desfășurate de AD TYRES INTERNATIONAL EU situată la Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - număr de înregistrare al societății OC 1277.

7. PROPRIETATEA SI TRANSFERUL RISCULUI

Produsele devin proprietatea Clientului la validarea Comenzii. În consecință, Clientul este singurul responsabil pentru importul și introducerea Produselor în țara de destinație pe care a ales-o pentru expediere. Clientul este invitat să consulte eventualele obligații care îi revin ca urmare a importului Produselor în țara de destinație menționată.

Orice risc de pierdere sau deteriorare a Produselor este transferat Clientului Profesionist sau Clientului Neprofesionist din transferul dreptului de proprietate.

Orice risc de pierdere sau deteriorare a Produselor este transferat Clientului Consumator atunci când acesta din urmă sau un terț desemnat de acesta, și altul decât transportatorul propus de Vânzător, intră în posesia fizică a Produselor.

8. LIVRARE

8.1 Costuri de livrare

Costurile de livrare sunt oferite Clientului pentru orice achiziție a două (2) produse identice.

8.2 Termen de livrare

Clientul recunoaște și acceptă fără rezerve că termenele-limită indicate eventual pe Site nu constituie în niciun caz un angajament al Vânzătorului față de Client.

8.3 Dificultăți în privința produselor livrate

În conformitate cu Articolul 7 de mai sus, riscurile de pierdere și deteriorare a produselor incluse în Comandă sunt transferate către Client de îndată ce acesta din urmă, unul dintre împuterniciții sau reprezentanții săi intră în posesia acestora la semnarea bonului de livrare.

Clientul, împuternicitul sau reprezentantul său trebuie să notifice transportatorul cu privire la orice rezerve cu privire la produse în timpul livrării. Aceste rezerve trebuie menționate în mod explicit și precis pe bonul de livrare pentru a fi efective între părți.

În cazul în care produsele din Comandă nu sunt conforme sau dacă pachetul primit este în stare necorespunzătoare, Clientul poate refuza livrarea. Apoi, trebuie să informeze Vânzătorul fără întârziere, contactând serviciul clienți prin intermediul sistemului de tichete. Clientul trebuie să returneze Vânzătorului produsele neconforme, urmând instrucțiunile trimise de Vânzător cu privire la modalitățile de returnare. Costurile de returnare asociate acestor modalități vor fi rambursate clientului.

Clientul recunoaște și acceptă că Vânzătorul nu va primi înapoi niciun produs montat sau uzat.

8.4 Bon de Livrare

Transportatorul predă Clientului un bon de livrare care trebuie semnat. Clientul recunoaște și acceptă că semnarea de către el, împuternicitul sau reprezentantul său, a unui astfel de bon de livrare constituie dovada irefutabilă a datei de livrare a produselor în cauză.

8.5 Prevederi specifice privind livrarea la adresa declarată de Client

Vânzătorul se angajează să livreze Comanda la adresa de livrare care a fost furnizată de Client la plasarea Comenzii. În acest sens, Clientul se obligă să indice Vânzătorului o adresă de livrare existentă, completă și exactă a unui loc în care livrarea Comenzii este realizabilă și autorizată. Clientul garantează Vânzătorului prezența sa la locul livrării sau a unui împuternicit sau reprezentant autorizat în mod corespunzător, pentru a primi Comanda. În caz contrar, Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru orice întârziere de livrare. În cazul unei returnări din lipsa adresei, costurile de returnare vor fi în exclusivitate responsabilitatea Clientului.

În cazul în care Clientul este absent în timpul livrării, acesta va trebui să contacteze transportatorul care se ocupă de coletul său pentru a conveni asupra unei noi date de livrare sau a unei preluări din cel mai apropiat depozit. În caz contrar, coletele vor fi trimise înapoi la depozitele Vânzătorului. Costurile de returnare vor fi responsabilitatea exclusivă a Clientului și vor fi deduse la rambursarea Comenzii.

9. DREPT DE RETRAGERE

Clientul are la dispoziție o perioadă de paisprezece (14) zile calendaristice de la data livrării pentru a-și exercita dreptul de retragere fără a trebui să-și motiveze decizia și nici să suporte alte costuri decât cele prevăzute în prezentul articol.

Pentru a-și exercita dreptul de retragere, Clientul informează Vânzătorul cu privire la decizia sa de retragere prin intermediul tichetului din contul său privat. În urma exercitării dreptului său de retragere în condițiile menționate anterior, Clientul este obligat să returneze Comanda sau produsele vizate de retragere, cel târziu în termen de paisprezece (14) zile calendaristice de la comunicarea deciziei sale de retragere.

Vânzătorul va rambursa Clientului prețul integral în termen de paisprezece (14) zile calendaristice de la returnarea efectivă a Comenzii sau a produselor vizate de retragere.

Produsele Comenzii trebuie returnate în ambalajul original, fără să fi fost montate, utilizate sau deteriorate. În caz contrar, Vânzătorul nu va efectua nicio rambursare către Client, iar acesta din urmă poate fi facturat pentru costurile de returnare menționate anterior.

10. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII ȘI PRESCRIERE

Vânzătorul își va asuma consecințele pecuniare numai pentru daunele directe și previzibile cauzate Clientului din culpa dovedită a Vânzătorului, în condițiile și în limita definite mai jos.

Vânzătorul nu va fi responsabil în niciun fel de consecințele pecuniare rezultate dintr-o daună indirectă sau imprevizibilă, precum și, fără ca această listă să fie exhaustivă, orice pierdere de profit, prejudiciu comercial, pierdere a cifrei de afaceri sau beneficiu, pierdere de clienți, pierdere a unei șanse, costul obținerii unui produs etc.

Se specifică în mod expres că răspunderea Vânzătorului față de Client nu poate depăși ansamblul sumelor plătite efectiv de Client pentru Vânzarea în cauză.

Clientul nu va putea invoca răspunderea Vânzătorului pentru o încălcare a Contractului decât pe o perioadă de un (1) an de la producerea încălcării în cauză.

11. FORȚĂ MAJORĂ

Obligațiile Vânzătorului vor fi suspendate automat în ipoteza unui caz de forță majoră, adică un eveniment independent de controlul Vânzătorului, care nu poate fi prevăzut în mod rezonabil la încheierea contractului, ale cărui efecte nu pot fi evitate prin măsuri adecvate și care împiedică îndeplinirea obligației de către Vânzător.

Părțile sunt de acord că răspunderea Vânzătorului nu poate fi asumată în niciun caz în ipoteza încălcării obligațiilor sale cauzate de un caz de forță majoră, nicio despăgubire sau penalizare nefiind datorată în acest caz. În cazul în care forța majoră depășește o perioadă de două (2) luni, fiecare dintre părți va avea opțiunea de a rezilia contractul prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

12. DATE PERSONALE

Clientul declară că a luat la cunoștință și a acceptat politica de confidențialitate online de pe Site.

13. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Contractul este constituit din următoarele documente contractuale:

 1. prezentele Condiții Generale de Vânzare;
 2. bonul de comandă;
 3. bonul de livrare.

În caz de contradicție sau divergență între prevederile a două dintre documente, se va aplica prevederea documentului de rang superior (de exemplu: bonul de livrare prevalează asupra bonului de comandă; bonul de comandă prevalează asupra CGV).

Nicio mențiune făcută de Client, împuternicitul sau reprezentantul său pe bonul de livrare, alta decât semnătura sa, nu va fi considerată contractuală, în absența acceptării de către Vânzător.

Ansamblul documentelor contractuale menționate anterior reprezintă toate angajamentele existente între părți. Aceste documente contractuale înlocuiesc și anulează orice angajament anterior oral sau scris referitor la Vânzare.

14. LEGE APLICABILĂ

Relația contractuală dintre Vânzător și Clientul consumator aflat pe teritoriul Uniunii Europene este reglementată de legislația statului membru în care este stabilit acesta din urmă, în ceea ce privește protecția sa în temeiul legislației privind protecția consumatorilor din statul membru respectiv.

Întrucât datele referitoare la comandă sunt prelucrate informatic de către sediul din Malta al Vânzătorului, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal se va aplica legislația în vigoare în Malta.

Pentru alte chestiuni care nu sunt reglementate de cele două prevederi de mai sus se va aplica în subsidiar legislația în vigoare în Andorra.