DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

 1. Principii generale
 2. Care este definiția termenilor capitalizați?
 3. Care este scopul unei Carte?
 4. Ce date sunt colectate?
 5. De ce sunt folosite datele dumneavoastră?
 6. Cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră?
 7. Cu cine sunt partajate datele dumneavoastră?
 8. Datele dumneavoastră sunt transferate în afara Uniunii Europene?
 9. Cum sunt protejate datele dumneavoastră?
 10. Care sunt drepturile dumneavoastră?
 11. Cum colectează AD Tyres date despre minori?
 12. Ce se întâmplă cu modulele cookie și cu tehnologiile de urmărire similare?
 13. Cum veți fi notificat cu privire la modificările aduse Cartei?
 14. Cum ne puteți contacta?

1. PRINCIPII GENERALE

Societatea AD Tyres International SLU, societate de drept andorran sub forma unei societăți cu răspundere limitată cu un capital de 1.000.000 de euro, înregistrată la Registrul Comerțului și al Societăților din Andorra sub numărul 16339, cu sediul social în C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Principatul Andorra), e-mail: dpo@maxityre.com, telefon: +376 810 888, (denumită în continuare "AD Tyres"), care desfășoară o activitate de comerț electronic, oferă vânzarea de anvelope și produse conexe prin intermediul site-ului https://www.maxityre.ro (denumit în continuare "site-ul web").

În cadrul acestei activități, AD Tyres poate colecta online sau telefonic date care identifică direct sau indirect clienți, utilizatori ai site-ului sau terți (denumiți în continuare în mod indistinct "persoanele vizate" sau "dumneavoastră") și să efectueze una sau mai multe prelucrări ale acestor date. Colectarea de către AD Tyres a datelor persoanelor vizate nu se realizează niciodată în mod indirect, adică de la o sursă terță.

AD Tyres, ale cărei detalii de contact sunt menționate mai sus, este responsabilă pentru prelucrarea datelor în măsura în care stabilește scopurile și mijloacele acestei prelucrări.

Pentru anumite Date bancare, AD Tyres împarte responsabilitatea prelucrării cu GoCardless SAS, o societate pe acțiuni simplificată înregistrată la Registrul Comerțului și al Societăților din Paris cu numărul 834422180, al cărei sediu social este situat la 7 rue de Madrid în Paris (75008). Informații suplimentare despre modul în care GoCardless gestionează datele dumneavoastră bancare și drepturile dumneavoastră privind protecția datelor sunt disponibile aici.

În ceea ce privește anumite date de navigare colectate prin cookie-uri, AD Tyres împarte responsabilitatea pentru prelucrarea acestora cu companii terțe, a căror listă și detalii suplimentare pot fi găsite pe pagina privind cookie-urile.

AD Tyres a desemnat un responsabil cu protecția datelor în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare "GDPR"), ale cărui date de contact sunt dpo@maxityre.com.

Datele colectate de AD Tyres sunt prelucrate mai exact de către sucursala AD Tyres stabilită pe teritoriul Maltei, și anume AD TYRES INTERNATIONAL EU, înregistrată sub numărul OC 1277, al cărei sediu social este situat la Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Prin urmare, aceste prelucrări de date sunt considerate ca fiind efectuate pe teritoriul Uniunii Europene în conformitate cu considerentul 22 și articolul 3.1 din RGPD și fac obiectul acestei legislații.

În plus, Legea privind protecția datelor din Malta din 2018 (Cap 586) se aplică, de asemenea, prelucrării datelor în temeiul secțiunii 4(2)(a) din legea respectivă.

Vă invităm să citiți cu atenție prezenta politică de confidențialitate (denumită în continuare "politica") și să luați cunoștință de conținutul acesteia.

2. CARE ESTE DEFINIȚIA TERMENILOR CAPITALIZAȚI?

Cuvintele sau expresiile care încep cu majusculă au definiția specificată mai jos.

AD Tyres
înseamnă societatea identificată la articolul 1 primul paragraf.
Carta
are definiția menționată laarticolul 1.
Cont client
reprezintă contul pe care trebuie să-l creeze fiecare client.
Date
înseamnă orice date cu caracter personal, și anume orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, înțelegându-se că o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale.
Date bancare
are definiția menționată laarticolul 4.
Date de comandă
are definiția menționată laarticolul 4.
Date de navigație
are definiția menționată laarticolul 4.
Date tehnice
are definiția menționată laarticolul 4.
Persoana (persoanele) în cauză
are definiția menționată laarticolul 1.
Produs(e)
înseamnă anvelopa sau produsele conexe (jante, lanțuri, etc.) oferite spre vânzare de AD Tyres pe site.
GDPR
are definiția menționată laarticolul 1.
Site web
are definiția menționată laarticolul 1.
Tratament(e)
înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate sau neefectuate cu ajutorul unor procese automatizate și aplicate datelor, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau orice altă formă de punere la dispoziție, reconcilierea sau interconectarea, limitarea, ștergerea sau distrugerea.
Tu
are definiția menționată laarticolul 1.

3. CARE ESTE SCOPUL UNEI CARTELE?

Această Politică de confidențialitate vă este pusă la dispoziție în momentul colectării datelor dumneavoastră pentru a asigura o transparență totală a prelucrării datelor dumneavoastră efectuate de AD Tyres prin furnizarea de informații concise, ușor accesibile, ușor de înțeles și formulate în termeni clari și simpli.

În cazul în care oricare dintre aceste informații nu este suficient de clară, vă invităm să ne contactați când vă convine, fie trimițând un e-mail la dpo@maxityre.com, fie folosind formularul de contact accesibil aici.

Carta se aplică datelor dumneavoastră colectate și prelucrate de AD Tyres în contextul următoarelor activități și pentru care AD Tyres este controlorul de date:

 • Utilizarea de către dumneavoastră a site-ului, inclusiv navigarea pe site;
 • crearea și utilizarea contului dumneavoastră de client prin intermediul site-ului;
 • achiziționarea de produse oferite de AD Tyres prin intermediul site-ului; sau
 • orice contact cu serviciul clienți.

Această politică nu se aplică oricărei alte prelucrări de date efectuate într-un alt context decât cel descris mai sus și pentru care AD Tyres nu este operatorul de date.

4. CE DATE SUNT COLECTATE?

DATE COLECTATE LA CEREREA EXPRESĂ A AD TYRES

AD Tyres solicită în mod expres colectarea Datelor Dumneavoastră în diferite momente și în special în timpul :

 • utilizarea site-ului;
 • plasarea unei comenzi pe site;
 • crearea unui cont de client pe site; sau
 • orice comunicare cu serviciul clienți.

Datele colectate (denumite în continuare "Datele comenzii ") constau în special din :

 • Prenumele dumneavoastră ;
 • Numele dumneavoastră ;
 • Data nașterii dumneavoastră ;
 • Adresa dumneavoastră poștală ;
 • Adresa dumneavoastră de e-mail ;
 • Numărul dumneavoastră de telefon ;
 • Țara dumneavoastră ;
 • Numărul dumneavoastră intracomunitar de TVA.

În scopul efectuării plăților, aceste Date colectate la cererea noastră expresă (denumite în continuare "Date bancare") constau în numărul cardului dumneavoastră de credit, data de expirare și CVC (sau criptograma vizuală situată pe spatele cardului), care sunt transmise furnizorilor de servicii de plată: Checkout.com, Hipay sau Braintree.

Utilizăm GoCardless pentru a gestiona debitele directe prin intermediul IBAN-ului dumneavoastră. Mai multe informații despre modul în care GoCardless gestionează datele dvs. bancare și drepturile dvs. de protecție a datelor sunt disponibile aici.

Anumite date de comandă (nume, prenume, adresă, număr de telefon, țară, adresă de e-mail) și date bancare sunt necesare pentru încheierea contractului cu AD Tyres. În consecință, orice omisiune din partea dvs. de a ne comunica aceste date vă va împiedica să finalizați comanda dvs.

DATE COLECTATE AUTOMAT DE CĂTRE AD TYRES

AD Tyres poate colecta, în special în timpul navigării dvs. pe site, unele dintre datele dvs. în mod automat prin intermediul dispozitivului dvs. (computer, tabletă, telefon mobil etc.). Aceste date pot fi colectate chiar dacă nu este plasată nicio comandă. Această colectare se realizează, în general, cu ajutorul modulelor cookie.

Aceste date (denumite în continuare "date tehnice ") constau în special din :

 • Adresa IP (numărul de identificare atribuit dispozitivului Dumneavoastră ca parte a conexiunii sale la Internet) ;
 • Adresa MAC (numărul de identificare fizică stocat pe placa de rețea sau pe interfața de rețea) ;
 • Numărul IMEI (numărul de identificare al telefonului mobil) ;
 • sistemul de operare al dispozitivului Dumneavoastră (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS etc.);
 • Operatorul dumneavoastră de telefonie mobilă ;
 • Furnizorul dvs. de servicii de internet ;
 • browserul pe care îl utilizați (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox etc.); sau
 • fusul orar utilizat de dispozitivul Dumneavoastră.

Datele colectate în mod automat prin intermediul dispozitivului Dvs. constau, de asemenea, în date despre navigarea Dvs. (denumite în continuare "Date de navigare "), cum ar fi:

 • paginile pe care le-ați vizitat;
 • data vizitei Dumneavoastră ;
 • timpul petrecut pe fiecare pagină vizitată;
 • legăturile pe care le-ați activat;
 • ofertele pe care le-ați consultat;
 • produsele pe care le căutați;
 • comenzile pe care le-ați plasat; sau
 • Obiceiurile dumneavoastră de consum al Produselor.

5. DE CE SUNT FOLOSITE DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai dacă prelucrarea se bazează pe :

 • o justificare legală, astfel cum se menționează la articolul 6.1 din RGPD (consimțământul, executarea contractului, respectarea unei obligații legale, protejarea intereselor vitale, sarcina de interes public sau interesul legitim al operatorului); și
 • scopul (scopurile ) explicit(e) și legitim(e) stabilit(e) de către operator.

Tabelul de mai jos enumeră prelucrările efectuate de AD Tyres, cu scopul, justificarea legală și datele vizate pentru fiecare dintre acestea.

Denumirea tratamentuluiObiectiveJustificare juridicăDate în cauză
Comandă
 • Creați un cont de client
 • Răspundeți la toate solicitările Dumneavoastră de a plasa o comandă
 • Să luăm în considerare și să executăm comanda Dumneavoastră
 • Efectuarea livrării și, eventual, a asamblării
Contract
 • Date de comandă
Tranzacție unică prin card de credit
 • Executarea plății comenzii dvs.
 • Gestionarea tranzacțiilor bancare respinse
Contract
 • Detalii bancare (CB)
Facilitarea achizițiilor viitoare
 • Salvați detaliile bancare pentru a facilita achizițiile viitoare
Consimțământ
 • Detalii bancare (CB)
Debit direct SEPA
 • Transmiterea IBAN-ului dvs. către furnizorul GoCardless
Contract
 • Detalii bancare (IBAN)
Creanțe privind plățile
 • Gestionați orice reclamație din partea titularului cardului de credit utilizat pentru plata comenzii.
Contract
 • Date bancare
Servicii post-vânzare
 • Gestionarea plângerilor dumneavoastră
 • Notificarea modificării Cartei sau a condițiilor generale de vânzare
 • Gestionarea relațiilor cu clienții (cereri, comentarii și sugestii) în urma unei comenzi
 • Gestionarea rambursărilor
Contract
 • Date de comandă
 • Date bancare
Buletin informativ (inclusiv oferte comerciale AD Tyres)
 • Abonează-te la newsletter-ul nostru (inclusiv ofertele comerciale AD Tyres)
Consimțământ
 • Date de comandă (adresa de e-mail)
Publicitate orientată
 • Adaptarea mesajelor noastre publicitare la nevoile și obiceiurile dvs.
Consimțământ (cookie-uri)
 • Date tehnice
 • Date de navigație
Experiența utilizatorului
 • Personalizarea experienței Dumneavoastră pe Site în funcție de nevoile și obiceiurile Dumneavoastră
 • Accelerați navigarea dvs. pe site
Consimțământ (cookie-uri)
 • Date tehnice
 • Date de navigație
Statistici
 • Realizarea și analiza studiilor statistice
Interes legitim (1) și consimțământ (cookie)
 • Date de comandă
 • Date tehnice
 • Date de navigație
Calitate
 • Pentru a analiza problemele tehnice întâmpinate în utilizarea site-ului
 • Detectarea anomaliilor în sistemul informatic
Interes legitim (2)
 • Date tehnice
 • Date de navigație
Fraudă
 • Detectarea contrafacerii și a fraudei tehnologice
Interes legitim (3)
 • Date de comandă
 • Date tehnice
 • Date de navigație

(1 ) Interesul legitim al AD Tyres este acela de a se putea evalua și îmbunătăți datorită instrumentului statistic.

(2 ) Interesul legitim al AD Tyres este de a asigura calitatea serviciilor sale.

(3 ) Interesul legitim al AD Tyres este de a preveni frauda.

6. CÂT TIMP VOR FI PĂSTRATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

AD Tyres își face un punct de onoare din a păstra datele dumneavoastră într-o formă care să permită identificarea dumneavoastră pentru o perioadă de timp nu mai lungă decât cea necesară pentru scopurile pentru care sunt prelucrate.

Tabelul de mai jos prezintă perioadele de păstrare pentru fiecare tip de date în funcție de prelucrarea pentru care sunt utilizate.

DateTratamentTermen de valabilitate în baza activă (1)Perioada de depozitare intermediară (2)
Date de comandăComandă3 ani de la ultima comandăn/a*
Servicii post-vânzare3 ani de la ultima comandăn/a
Buletin informativPână când vă dezabonați sau 3 ani de la ultima conectare la contul de client, dacă aceasta este mai devreme.n/a
Statistici3 ani de la ultima comandăn/a
Fraudăn/a5 ani de la colectarea datelor în cauză
Date bancare(3)Tranzacție (CB)Până la plata integrală a comenziin/a
Creanțe privind plățilen/a13 luni de la data debitării
sau
15 luni în caz de plată amânată
Servicii post-vânzarePână la expirarea perioadei pentru care AD Tyres se angajează să vă ramburseze o comandă (în special perioada de retragere sau perioada de anulare a comenzii)n/a
Debit direct SEPA (IBAN)Ora transmiterii IBAN-ului către GoCardlessn/a
Facilitarea achizițiilor ulterioare (CB)Până la retragerea consimțământului sau până la expirarea valabilității cardului bancar, dacă aceasta are loc mai devreme.n/a
Date tehnicePublicitate orientatăVezi Cookie-urin/a
Experiența utilizatorului
Calitate
Statistici
Fraudă
Date de navigațiePublicitate orientatăVezi Cookie-urin/a
Experiența utilizatorului
Calitate
Statistici
Fraudă

* n/a înseamnă "nu se aplică".

(1 ) Stocarea activă este stocarea datelor în cauză în baza de date utilizată în scopul prelucrării în cauză.

(2) Arhivarea intermediară constă în păstrarea datelor în condiții de acces restricționat (i) fie într-o bază de arhivă specifică, separată de baza activă, cu acces restricționat doar pentru persoanele care au un interes să le cunoască în virtutea funcției lor, (ii) fie în baza activă, cu condiția ca datele arhivate să fie izolate prin separare logică (gestionarea drepturilor de acces și a autorizațiilor) pentru a le face inaccesibile persoanelor care nu mai au un interes în prelucrarea lor.

(3 ) Datele bancare nu sunt păstrate niciodată de AD Tyres, ci de partenerii săi de plată (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless, în funcție de caz).

7. CU CINE SUNT PARTAJATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

AD Tyres poate partaja o parte din datele dumneavoastră cu alte entități menționate mai jos. În orice caz, AD Tyres va partaja aceste date numai în măsura în care este strict necesar pentru a asigura scopul (scopurile) prelucrării datelor dumneavoastră de către AD Tyres sau pentru a asigura scopul (scopurile) precis și legitim(e) definit(e) de acest destinatar.

ENTITĂȚI ALE GRUPULUI DIN CARE FACE PARTE AD TYRES

AD Tyres poate partaja unele dintre datele dumneavoastră cu alte entități ale grupului din care face parte AD Tyres pentru a vă cunoaște mai bine. Aceste alte entități sunt supuse unor angajamente similare cu cele ale AD Tyres pentru protecția datelor dumneavoastră.

SUBCONTRACTORI ȘI FURNIZORI DE SERVICII TERȚI

AD Tyres poate partaja unele dintre datele dumneavoastră cu subcontractori și/sau cu furnizori de servicii terțe utilizate în contextul furnizării de produse și servicii AD Tyres prin intermediul site-ului. Împărtășirea datelor dumneavoastră cu aceste entități este necesară pentru executarea comenzii dumneavoastră. AD Tyres împărtășește numai datele strict necesare pentru executarea misiunii încredințate acestor entități, după ce s-a asigurat prin contract că angajamentele acestor entități sunt la fel de ridicate ca cele asumate în prezenta Cartă în ceea ce privește protecția datelor dumneavoastră.

Acestea sunt, în principal, următoarele entități:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (externalizare tehnologică)
 • OVH (găzduire site-uri web)
 • HOTJAR (cookie analitic)
 • GOOGLE (cookie de publicitate)
 • MICROSOFT (cookie de publicitate)
 • CHECKOUT.COM (furnizor de servicii de plată)
 • HIPAY (furnizor de servicii de plată)
 • BRAINTREE (furnizor de servicii de plată)
 • GOCARDLESS (furnizor de servicii de plată)
 • DPD (furnizor de servicii de livrare)
 • GLS (furnizor de servicii de livrare)
 • UPS (furnizor de servicii de livrare)
 • DHL (furnizor de servicii de livrare)
 • SEUR (furnizor de servicii de livrare)
 • CHRONOPOST (furnizor de servicii de livrare)
 • BOOMERANG (furnizor de servicii de livrare)
 • TNT (furnizor de servicii de livrare)

CAZURI EXCEPȚIONALE

AD Tyres poate împărtăși în mod excepțional datele dumneavoastră în următoarele cazuri: (i) în contextul unei fuziuni, al unei achiziții totale sau parțiale a AD Tyres, al unui transfer de active sau al oricărei alte tranzacții similare, (ii) atunci când o astfel de partajare este impusă de lege, de un regulament, de o autoritate judiciară sau administrativă competentă ; sau (iii) pentru a proteja drepturile și/sau siguranța unei persoane, pentru a preveni sau a lua măsuri cu privire la activități ilegale sau suspectate de a fi ilegale sau pentru a apăra drepturile, proprietatea și siguranța site-ului AD Tyres; (iv) pentru a îndeplini și a asigura angajamentele asumate de AD Tyres în interesul Dumneavoastră în cadrul prezentei Carte.

8. DATELE DUMNEAVOASTRĂ SUNT TRANSFERATE ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE?

Datele dumneavoastră sunt prelucrate și stocate în principal pe teritoriul Maltei, teritoriu situat în Uniunea Europeană.

Cu toate acestea, societatea AD Tyres, cu sediul în Principatul Andorra, în afara Uniunii Europene, are acces la aceste date.

Prin decizia din 19 octombrie 2010, Comisia Europeană a declarat că se consideră că Andorra oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal transferate din Uniunea Europeană.

În plus, AD Tyres nu poate exclude posibilitatea ca datele dumneavoastră să fie transferate în alte teritorii din afara Uniunii Europene (UE) și a Spațiului Economic European (SEE) și, în special, în teritorii în care nivelul de protecție a datelor cu caracter personal este mai scăzut decât în Uniunea Europeană.

În acest din urmă caz, AD Tyres se angajează să verifice existența unor măsuri sau să ia măsuri adecvate pentru a asigura un nivel satisfăcător de protecție a datelor Dumneavoastră, cum ar fi :

 • o decizie de adecvare din partea Comisiei Europene a țării în cauză;
 • clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene sau clauzele contractuale standard adoptate de o autoritate de supraveghere, la care este supus destinatarul și de care ne puteți solicita o copie dacă au fost semnate în mod oficial;
 • normele interne ale societății;
 • un cod de conduită aprobat sau un sistem de certificare aprobat (inclusiv un angajament obligatoriu și executoriu din partea beneficiarului din afara UE de a aplica măsurile de protecție corespunzătoare);
 • un acord administrativ sau un text obligatoriu din punct de vedere juridic și executoriu încheiat pentru a permite cooperarea între autoritățile publice.

În ceea ce privește acești parteneri principali ai AD Tyres, în cele ce urmează sunt prezentate țările de destinație a datelor și garanțiile corespunzătoare adoptate.

BeneficiariȚaraGaranții
GCGFranțaUniunea Europeană
OVHGermaniaUniunea Europeană
HOTJARMaltaUniunea Europeană
GOOGLEStatele Unite ale AmericiiClauză contractuală standard și certificare Privacy Shield
MICROSOFTStatele Unite ale AmericiiClauză contractuală standard și certificare Privacy Shield
CHECKOUT.COMRegatul UnitDecizia de adecvare din 28 iunie 2021
HIPAYFranțaUniunea Europeană
BRAINTREEStatele Unite ale AmericiiClauză contractuală standard și certificare Privacy Shield
GOCARDLESSRegatul UnitDecizia de adecvare din 28 iunie 2021
DPDFranțaUniunea Europeană
GLSOlandaUniunea Europeană
UPSStatele Unite ale AmericiiClauză contractuală standard și certificare Privacy Shield
DHLGermaniaUniunea Europeană
SEURSpaniaUniunea Europeană
CRONOPOSTFranțaUniunea Europeană
BOOMERANGFranțaUniunea Europeană
TNTOlandaUniunea Europeană

9. CUM SUNT PROTEJATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

AD Tyres a pus în aplicare măsuri de securitate fizice, tehnice, administrative și organizatorice adecvate pentru a proteja datele dumneavoastră împotriva accesului neautorizat sau ilegal, utilizării, pierderii, distrugerii accidentale, deteriorării, furtului sau diseminării.

În ciuda eforturilor sale continue, AD Tyres nu poate garanta un rezultat în ceea ce privește securitatea datelor dumneavoastră și vă invită să raportați orice dificultăți de care aveți cunoștință.

Pentru a face acest lucru, puteți contacta serviciul de asistență pentru clienți, după bunul dumneavoastră plac, fie trimițând un e-mail la dpo@maxityre.com, fie folosind formularul de contact accesibil aici.

Acest site este protejat de reCAPTCHA, iar politica de confidențialitate și condițiile de utilizare ale Google se aplică acestui serviciu.

10. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

În conformitate cu legislația în vigoare, aveți drepturile enumerate mai jos în ceea ce privește datele dumneavoastră:

 • dreptul de a avea acces la datele dumneavoastră:

  Aceasta reprezintă posibilitatea de a obține din partea AD Tyres confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate, precum și accesul la aceste date și la următoarele informații: scopurile, categoriile de date, destinatarii sau categoriile de destinatari, perioada de păstrare sau criteriile de determinare a acestei perioade, drepturile dumneavoastră cu privire la aceste date, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere și, dacă este cazul, sursa de colectare a datelor și existența unui proces decizional automatizat pe baza acestor date.

  De asemenea, aveți dreptul, în cazul în care datele dvs. sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională, să fiți informat cu privire la garanțiile corespunzătoare în ceea ce privește un astfel de transfer.

  În conformitate cu dreptul de acces, AD Tyres vă va furniza o copie a datelor și poate percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative pentru orice copie suplimentară pe care o solicitați. În cazul în care faceți cererea în format electronic, informațiile vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod obișnuit, cu excepția cazului în care solicitați altfel.

 • dreptul de a rectifica datele dumneavoastră:

  Aceasta este posibilitatea de a obține de la AD Tyres rectificarea, în cel mai scurt timp posibil, a datelor dumneavoastră care ar fi inexacte sau, având în vedere scopurile prelucrării, incomplete (puteți furniza o declarație suplimentară în acest scop);

 • dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră:

  Aceasta este posibilitatea de a obține de la AD Tyres ștergerea, cât mai curând posibil, a datelor dumneavoastră pentru unul dintre următoarele motive:

  • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;
  • Vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea acestor date, cu condiția să nu existe un alt temei juridic pentru această prelucrare;
  • Vă opuneți prelucrării acestor date în condițiile specificate mai jos în ceea ce privește dreptul dumneavoastră de opoziție;
  • datele au fost prelucrate în mod ilegal;
  • datele trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală la care este supusă AD Tyres; sau
  • datele au fost colectate în contextul oferirii de servicii ale societății informaționale pentru copii.

  În cazul în care datele a căror ștergere se solicită au fost făcute publice de către AD Tyres, se vor lua măsuri rezonabile, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii de date care prelucrează datele că ați solicitat ștergerea de către aceștia a oricărei legături cu datele sau a oricărei copii sau reproduceri a datelor.

  Acest drept la ștergere nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

  • să își exercite dreptul la libertatea de exprimare și de informare;
  • pentru a respecta o obligație legală care necesită prelucrarea și care este prevăzută de dreptul Uniunii sau de legislația statului membru de care aparține operatorul sau pentru a îndeplini o sarcină de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
  • din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
  • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, în măsura în care dreptul la ștergere este de natură să facă imposibilă sau să compromită grav realizarea scopurilor prelucrării respective; sau
  • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.
 • dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră:

  Aceasta este posibilitatea de a vă opune Prelucrării datelor dvs. efectuate pe baza unui interes legitim de către AD Tyres (inclusiv crearea de profiluri pe baza acestei justificări), dacă această Prelucrare nu este justificată de fapt de către AD Tyres din motive legitime și imperioase care ar prevala asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

  Aceasta se referă, de asemenea, la posibilitatea de a vă opune unei prelucrări în scopuri de prospectare (inclusiv crearea de profiluri, în cazul în care aceasta este legată de o astfel de prospectare).

  În cele din urmă, în ceea ce privește prelucrarea în scopuri statistice, aveți posibilitatea de a vă opune unei astfel de prelucrări din motive legate de situația dumneavoastră particulară, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru o misiune de interes public.

 • dreptul de a limita prelucrarea datelor dumneavoastră:

  Aceasta este posibilitatea de a obține de la AD Tyres limitarea prelucrării în unul dintre următoarele cazuri:

  1. pe durata perioadei necesare pentru ca AD Tyres să verifice acuratețea datelor atunci când contestați acuratețea datelor;
  2. Vă opuneți ștergerii datelor dintr-o prelucrare ilegală și solicitați în schimb limitarea utilizării acestora;
  3. datele nu mai sunt utile pentru AD Tyres în contextul scopurilor prelucrării, dar rămân necesare pentru Dumneavoastră în contextul stabilirii, exercitării sau apărării drepturilor legale;
  4. pentru perioada necesară pentru a determina dacă motivele legitime urmărite de AD Tyres prevalează asupra Dumneavoastră, atunci când v-ați opus prelucrării pe această bază.

  În cazul restricționării prelucrării, datele pot fi prelucrate, cu excepția conservării, numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale, sau pentru protecția unei alte persoane fizice sau juridice, sau din motive importante de interes public al Uniunii sau al unui stat membru.

  Veți fi informat de către AD Tyres cu privire la ridicarea restricției înainte ca aceasta să intre în vigoare.

 • dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră:

  Aceasta este posibilitatea ca Dumneavoastră să obțineți de la AD Tyres comunicarea datelor Dumneavoastră furnizate către AD Tyres într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și să transferați aceste date către o altă entitate (acest transfer este efectuat de către Dumneavoastră sau, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, de către AD Tyres) și aceasta, atunci când Prelucrarea este efectuată cu ajutorul unor procese automatizate și se bazează pe consimțământ sau pe un contract;

 • dreptul de a vă retrage consimțământul:

  Aceasta este posibilitatea de a vă retrage consimțământul pentru orice prelucrare a datelor dumneavoastră care a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră anterior. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul dat înainte de retragerea acestuia.

Pentru a vă exercita drepturile de mai sus, vă invităm să ne contactați, după cum vă convine:

Pentru a vă procesa cererea cât mai eficient posibil, AD Tyres vă invită să o formulați într-un mod clar și detaliat. În cazul în care există îndoieli cu privire la identitatea dumneavoastră, AD Tyres poate solicita informații suplimentare pentru a vă confirma identitatea.

Aveți, de asemenea, posibilitatea de a :

 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere:

  Aceasta se referă la posibilitatea de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere competentă, în special în statul membru în care vă aveți reședința obișnuită, locul de muncă sau locul în care se presupune că a avut loc încălcarea, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor care vă privesc constituie o încălcare a legii.

Pentru a vă facilita exercitarea acestui drept, vă invităm să consultați lista autorităților de supraveghere aici.

11. CUM COLECTEAZĂ AD TYRES DATE DESPRE MINORI?

Produsele vândute de AD Tyres pe site-ul său nu sunt destinate minorilor. În consecință, AD Tyres nu prelucrează date referitoare la minori și nici nu presupune că datele vizitatorilor site-ului sau ale clienților săi privesc direct sau indirect minorii.

12. CE SE ÎNTÂMPLĂ CU COOKIE-URILE ȘI ALTE TEHNOLOGII DE URMĂRIRE SIMILARE?

AD Tyres utilizează cookie-uri și alte tehnologii similare, care pot colecta unele dintre datele dumneavoastră. Aceste cookie-uri ne permit să îmbunătățim experiența dumneavoastră de navigare pe site, să ne furnizăm informații despre funcționarea și calitatea site-ului nostru și să vă ajutăm în furnizarea de publicitate direcționată.

AD Tyres colectează consimțământul dumneavoastră în prealabil prin intermediul unui banner pe pagina principală a site-ului atunci când vă conectați pentru prima dată la aceste instrumente informatice. Consimțământul dumneavoastră este solicitat din nou de către AD Tyres în aceleași condiții la sfârșitul unei perioade de treisprezece luni de la obținerea anterioară a consimțământului dumneavoastră.

AD Tyres vă invită să consultați pagina "Cookies" a site-ului său pentru informații suplimentare.

13. CUM VEȚI FI NOTIFICAT CU PRIVIRE LA MODIFICĂRILE ADUSE CARTEI?

AD Tyres poate modifica periodic prezenta Cartă pentru a lua în considerare evoluțiile legislative privind protecția datelor dumneavoastră.

AD Tyres vă va informa cu privire la orice modificări sau actualizări prin intermediul unei notificări trimise la adresa dvs. de e-mail și/sau a unui anunț afișat pe site.

14. CUM NE PUTEȚI CONTACTA?

AD Tyres vă stă la dispoziție pentru a vă răspunde la toate întrebările legate de prezenta Cartă.

Pentru a ne contacta, vă invităm să vă alăturați nouă, după cum vă convine: